- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. mája 2017

Slovo na nedeľu (68)

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
(Mk 1, 12–13)
Evanjelista Marek napísal hneď v úvode svojho evanjelia veľmi zaujímavé verše: „Duch hnal Ježiša na púšť.“ Môžeme si položiť otázku: Prečo práve na púšť? Medzi skaly, bez vody, minimum možností nájsť vhodný „prístrešok“... Vieme, že púšť je synonymum ťažkých životných podmienok, kde človek ťažko môže nájsť vhodné prostredie, aby dokázal rozmýšľať a oddávať sa modlitbám.
Áno, človek je tam sám, nie je nikým vyrušovaný, konfrontovaný. Iba sám so sebou. Sám so svojím „problémom“. Sám s nepokojom v duši. Skutočne, aj Boží Syn cítil úzkosť a samotu. Presne vedel, čo sa stane v Getsemanskej záhrade...

Štyridsať dní je dosť dlhý čas na to, aby sme si mohli spraviť duchovné cvičenie. Môžeme si poupratovať vo svojom vnútri... Priznať a oľutovať všetko, čo chceme pred druhými skryť... Vyžalovať sa a poprosiť o nápravu. O milosť a milosrdenstvo.
Ježiš predsa nebol sám. Bol atakovaný diablom, ktorý ho v tejto ťažkej chvíli pokúšal a snažil sa ho zmocniť.
Odolali by sme takémuto pokúšaniu? Nepodľahli by sme? Dokázali by sme v ťažkých chvíľach, keď by sa nám zdalo, že nás všetci opustili, nepodľahnúť zlému? Neraz máme pocit, že sme úplne sami, že aj Boh je od nás ďaleko... Myslíme si, že už nám nikto nedokáže pomôcť. Myslíme si, že sme odsúdení do zatratenia.
Nebojme sa a buďme ako náš Pán. Vytrvalí a neoblomní. Počúvajme Jeho slová, ktorými nám približuje spásu: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15). Skutočne, čas sa napĺňa. Každou hodinou. Každým dňom. A kajať sa treba.
Robert Hakala
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (67)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.