- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. mája 2017

Výber (20/2017)

Všímame si znamenia čias...
Upozorňujeme na zaujímavé a podnetné články, úvahy, myšlienky...
Na zamyslenie:
„Nasleduj pravdu, ktorú ti odhaľuje tvoj rozum, a drž sa svojho presvedčenia, nech by to stálo čokoľvek. Nečakaj na ohlas medzi ľuďmi. Čím menej hlasov je na strane pravdy, tým hlasnejšie hovor. Ver tomu, že pravda je silnejšia než poblúdenie, predsudky alebo vášne, a buď pripravený na martýrstvo. Vedz, že pravda nie je miestny alebo dočasný jav, ale niečo nemenné, večné, jedno a to isté na celom svete, jednotné s Bohom.“
(William Ellery Channing)

Skloniť sa pred Bohom (priestornet.com)

Jednoduchosť pravdy (priestornet.com)
::
Slovo života:
„Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky a tvoj zákon je číra pravda. Keď ma postihne úzkosť a súženie, potešenie nájdem v tvojich príkazoch. Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky, daj mi to pochopiť a budem žiť. Z celého srdca volám, Pane, vyslyš ma; chcem zachovať tvoje ustanovenia.“
(Ž 119, 142–145)
::
Vážený čitateľ, ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný22.5.17

    Len hlupák nezmení svoje presvedčenie, ak zistí, že je nesprávne, nepravdivé.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.