- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. marca 2017

Skloniť sa pred Bohom

Ľudovít Košík
Alebo keď sa pre niečo rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, žeby u mňa "áno", "áno" bolo aj "nie", "nie"? Ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj "áno" aj "nie". Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj "áno" aj "nie", ale v ňom bolo iba "áno". Lebo všetky prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú "áno", a preto je skrze neho aj naše "amen" Bohu na slávu.  (2 Kor 1, 17–20)
Človek je niekedy pokúšaný predstierať iným niečo o sebe, čo sa nezakladá na pravde. Často sa chceme pred inými ukázať v lepšom svetle. V súčasnom mediálnom a virtuálnom svete moderných technológií a komunikačných prostriedkov je možné oveľa ľahšie šíriť polopravdy, demagógiu, lož...

Koľkokrát sme sa už spoľahli na sľub niekoho, no na jeho naplnenie sme čakali zbytočne? „Skutek utek,“ ako sa hovorí v Česku. Ba niektorí si postavili svoju úspešnú existenciu na sľuboch a rečiach, ktoré sa ani nepokúšajú naplniť. Koľkí podľahli lákadlám rýchleho zisku, či tzv. pyramídových hier, pretože podľahli zvodom niekoho? Mnohí sa správajú tak, že ich reči nie sú v súlade s ich životom. Inak žijú, konajú a iné hovoria. Dokážu obsah slov prispôsobovať svojmu auditóriu. Potvrdzuje sa  aktuálnosť výroku: „Nehovor, že si vykonal, nehovor, že vykonáš, ponechaj svojim skutkom, aby hovorili za teba.“
Mám dojem, akoby aj súčasné kresťanstvo bolo postavené viac na rečiach, pričom skutky nie sú v súlade s tým, čo prikazuje Boh, alebo učí Ježiš. Mnohí konajú tak, ako im to vyhovuje, neberú ohľad na Božiu vôľu ani na svoje večné dobro, ale konajú podľa vlastných predstáv, túžob, či podľa správania iných, väčšiny ľudí okolo.
Občas počúvam dlhé monológy svätých rečí a zároveň vidím povrchný život podľa zásad sveta – že si treba užiť života, veď všetci tak dnes žijú, že dnes je iná doba a treba sa jej prispôsobiť, že treba byť moderný a podobne; nakoniec štatistiky prezrádzajú veľa o správaní  a vzťahoch dnešných ľudí, o živote našich rodín, vo svete aj u nás.
Svet sa nám v mnohom skomplikoval, osobitne v posledných rokoch. Je zbytočné nahovárať si, že to ešte nie je s nami najhoršie, že môže byť aj horšie a na iných miestach to aj horšie je. Nie je možné žiť v klamstve a byť šťastný. Pravda vždy vyjde na povrch, nech by sme robili čokoľvek. Na nešťastí a utrpení iných nie je možné budovať vlastné šťastie. Boha človek neoklame, ani seba samého, a nakoniec ani ľudí nemožno klamať večne; ak sa  to niekomu dočasne darí, vždy sa to po čase obráti proti nemu, ak nie skôr, tak vo večnosti určite.
Pravdu a Lásku nie je možné postaviť proti sebe. S našou ľudskosťou si nevystačíme, sme slabí. Boh nám ponúka svoju pomoc, ale nie tak, aby plnil naše egoistické túžby. Ako nemôžeme prijímať jed v potravinách, či drogu, ani po malých čiastkach, lebo príde čas, keď nás to môže celkom zabiť, tak nemôžeme zaťažovať do nekonečna svoju dušu jedom hriechu a sýtiť ju balastom.
Čistota srdca je podmienkou pre dobré videnie našej duše. Každý hriech ničí človeka, ničí svet, uráža Boha, treba ho odmietnuť už v jeho počiatku. Preto Ježiš varuje už pred hriešnymi myšlienkami, predstavami, túžbami, nielen pred hriešnymi skutkami. Treba sa s hriechom rozísť, nech by sa nám zdal akokoľvek lákavý, príjemný a súhlasilo by s ním aj naše okolie, lebo jeho dôsledkom vždy býva nešťastie, bieda, plač, tragédie, bolesť a v konečnom dôsledku smrť. Časná a možno aj večná.
Treba nám odmietnuť každé pokušenie k hriešnemu životu už v počiatku, treba  spôsobené škody napraviť. Nie je možné páchať ani podporovať hriech a biť sa do pŕs, akým ja som dobrým kresťanom, lebo... Iste, nikto nie je dokonalý, potrebujeme pokánie, ale naše kresťanstvo môže byť viditeľné z nášho správania, z našich skutkov, z kvality nášho srdca a života. Reči nestačia. Statočný človek sa z nich nenaje ani im nekladie nadmernú dôležitosť. To, čo sa na nich vybuduje, nemá dlhé trvanie.
Treba nám odmietnuť všetky programy a návrhy, ktoré nás zbavujú našej kresťanskej a ľudskej identity a začleňujú nás do anonymných davov, ktoré ovládajú manipulátori pomocou mediálneho sveta a populizmu, ponižujú nás a zneužívajú na vlastné prízemné ciele.
Boh sa človeku prihovára osobne. Stvoril nás ako neopakovateľné originály po telesnej, duševnej i duchovnej stránke, každý máme iné vlastnosti a dary, ktoré máme využiť pre dobro iných, i celej ľudskej rodiny, v súlade s Božím stvoriteľským plánom. Naším cieľom nemôže byť plnenie želaní mocných a bohatých sveta, ktorí na zvýšenie vlastnej moci a bohatstva a naplnenie vlastného ega sú pripravení zneužiť kohokoľvek a čokoľvek.
Boh stvoril svet rozmanitý a krásny a my dosiahneme svoje šťastie, ak budeme konať podľa jeho vôle: dobro s láskou na jeho slávu a pre večné dobro svoje, svojej rodiny i iných ľudí. Nemôžeme byť šťastní, ak budeme hromadiť balast a zbytočnosti, užívať si chvíľkové rozkoše, ničiť a búrať všetko funkčné, bez toho, že by sme budovali niečo nové, lepšie a kvalitnejšie.
Trh nevyrieši všetko, ako to počuť od strojcov súčasnej liberálnej spoločnosti. Všetko môže vyriešiť len Láska, nikdy nie egoizmus. Zdá sa mi, že na pravde dnes málokomu záleží, dokonca ani tým nie, ktorí ju majú chrániť, byť jej verní a hlásať ju z titulu svojho vzdelania a profesie. Nestačí nám plniť si bruchá a demonštrovať prázdnotu duše, hlavy a srdca. Nemôžeme spoločné dobro podriaďovať osobným výhodám a egoizmu jednotlivcov, ani nás samých.
Nedajme sa ovládnuť tým nižším a podriaďovať mu to vyššie. Naše správanie nemôžu usmerňovať nižšie pudy, treba nám počúvať hlas zdravého rozumu a čistého srdca. Žiadni ideológovia, vodcovia, politici, ekonómovia, podnikatelia... nemôžu prispieť k nášmu šťastiu, ak sa nesklonia pred Bohom, tvorcom sveta, ak si budú svoje domnelé šťastie budovať bez neho, či  proti jeho Zákonom. Ťažko môže niekto budovať šťastie, ak nerešpektuje Boží poriadok a kresťanské hodnoty, na ktorých naša civilizácia vyrástla, ak nie je človekom modlitby, Svätého písma, služby...
Ľudovít Košík
::
Rozhovor s autorom: Kresťanstvo vybudovalo Európu.
::

Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

6 komentárov:

 1. Anonymný29.3.17

  Porozumel som správne, že skloniť sa pred Bohom znamená rešpektovať " Boží poriadok a kresťanské hodnoty, na ktorých naša civilizácia vyrástla, ak nie je človekom modlitby, Svätého písma, služby..." A zas sa mi tu vynára nejasnosť, čo si mám predstaviť pod pojmom "boží poriadok"? Celý tento text sa mi javí akoby zahmlený, nejasný, tajomný. Takto ho chcel autor interpretovať a pre koho? Pre jednoduchých veriacich, či teológov?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Je vôľa veriť a vôľa neveriť, vôľa prijať a vôľa odmietnuť, vôľa pochopiť a vôľa nepochopiť.
   Pán Ježiš hovorí: Kto hľadá, nájde, kto klope, tomu sa otvorí...

   Odstrániť
 2. Anonymný30.3.17

  Kto z nábožensky veriacich sa prizná, že nič nenašiel?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Myslím, že je takých viac, najmä v súčasnosti – ale potom prestávajú byť veriacimi, vzdávajú sa viery...
   Otázkou je, prečo „nič nenašli“.

   Odstrániť
  2. Anonymný30.3.17

   Kde nič nieto, nič sa nedá nájsť. Ak, tak len fantasmagórie, výmysly.

   Odstrániť
  3. Týmto svojím vyjadrením, milý anonym, ste vlastne povedali, že väčšina ľudí súčasnosti i minulosti, vrátane vašich príbuzných a predkov, založila svoj život na fantazmagóriách a výmysloch.
   Na to je naozaj ťažké reagovať. Azda len modlitbou: Pane, odpusť mu, lebo nevie, čo činí.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.