- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. marca 2017

Rodoľub Andrej Kubina

Ľudovít Košík
Kňaz, jezuita, básnik, prekladateľ, správca Spolku svätého Vojtecha Andrej Kubina sa narodil 27. novembra 1844 v Moravskom Svätom Jáne. Používal pseudonymy: Svätojánsky, A. Záhorský, E. Leirman. Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Otec Anton, matka Mária, rodená Jurigová, sestra kanonika Jána Krstiteľa Jurigu (1806–1888), ktorý ho počas  štúdií podporoval. Brat Jozef bol právnikom a Ján kňazom.
Základné vzdelanie získal Andrej Kubina v rodisku a v Bratislave.  Na gymnáziu študoval v Bratislave, Ostrihome a v Trnave. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Budapešti a v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätil v Ostrihome arcibiskup Ján Šimor 3. januára 1871.

V rokoch 1871–76 bol kaplánom vo Voderadoch, nejaký čas administroval faru v Pustých Úľanoch. Tu zorganizoval slovenskú knižnicu, čítací spolok, pomocnú pokladnicu a pravdepodobne aj spolok miernosti. V tom čase bol aj členom výboru SSV a za jeho členov získal mnohých voderadských farníkov. Pomocou farníkov prispel na zhorený kostol sv. Martina v Turci i sumou 50 zlatých na slovenské gymnázium v Kláštore pod Znievom. S jeho odchodom z obce – pre jeho národné aktivity i preto, že zdôrazňoval poslanie kňazov v starostlivosti o národné veci slovenské, ktoré neboli po vôli patrónom kostola Zichiovcom – odišli z obce aj viaceré aktivity.
V rokoch 1876–77  pôsobil v Kamenici nad Hronom, kde sa kázalo po maďarsky. V rokoch 1877–1881 bol katechétom na dievčenskej škole a od roku 1880 administrátorom v Ostrihome. Neúspešne sa po odchode na dôchodok Jána Blahu uchádzal o faru v Bohdanoviciach. Od 3. novembra 1881 do januára 1892 bol farárom v Dolnej Krupej.
Kardinál Ján Šimor ho odporúčal za farára do Voderád, potom do Krakovian a Veľkých Levárov, no  neúspešne, lebo panstvo ho nechcelo. Nedostal ani faru v Moravskom Svätom Jáne, o ktorú sa tiež uchádzal. Ani mu nebolo umožnené stať sa administrátorom paulínskeho kostola v Trnave. V rokoch 1885–91 bol správcom SSV, organizoval spolky miernosti.
Knižne vydal: Piesne Záhorského (Trnava, 1886), Spevníček pre národné školy slovenské (Viedeň, 1887), Rajská ruža (Viedeň, 1890), Ondrej Skala (Ružomberok, 1893), Zbožné dieťa (1890) a ďalšie diela. V jeho pozostalosti v MS v Martine sa nachádzajú práce v slovenčine, maďarčine i nemčine. Je autorom viacerých učebníc. Založil a redigoval kalendár Pútnik svätovojtešský a v rokoch 1898–1899, už ako jezuita, časopis Posol Božského Srdca Pána Ježiša. Pokúsil sa o preklad Biblie podľa Sasinkovej predlohy aj o preklad Danteho Božskej komédie. Prekladal z latinčiny, nemčiny, španielčiny a z maďarčiny prekladal učebnice I. Gyorffyho.
Po kritike odstúpil z výboru SSV, ukončil aj redigovanie Pútnika a šiel k jezuitom. V rokoch 1894–96 študoval na univerzite v Innsbrucku. Chodil P. Daubnerom po slovenských obciach, kde kázaval ako misionár a zakladal spolky Božského Srdca a spolky miernosti. 17. marca 1900 cestoval s jedným novicom do Banskej Štiavnice. Na druhý deň kázal v slovenskom kostole a ďalší deň bol navštíviť v Teplej farára a priateľa Františka Richarda Osvalda. Počas cesty prechladol, dostal horúčku a 30. marca 1900 večer zomrel.
Ľudovít Košík

Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností; Lúč, Bratislava, 2000
Mária Zajíčková: Andrej Kubina 1844–1900; Moravský Svätý Ján, 1994

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.