- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. mája 2017

Slovo na nedeľu (69)

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.
(2 Kor 3, 17)
Sloboda. Každý po nej prahne a túži byť slobodný. Za slobodu sme niekedy ochotní obetovať to najcennejšie čo máme – vlastný život. Prečo tak veľmi túžime byť slobodnými? Prečo je sloboda základnou ľudskou potrebou pre náš každodenný život? Prečo chceme byť slobodní? Nikým neriadení a nemanipulovaní?
Od nepamäti všetci vzývame slobodu a trpko prežívame, keď nám je odobraná. Pretože v človeku je zakódovaný zmysel pre slobodu myslenia a rozhodovania. Človek vie, že iba sloboda mu zaručí, aby dokázal rozvinúť všetky svoje schopnosti a talenty. Sloboda je prvým predpokladom pokroku ľudstva. Slobodní ľudia sú ako vtáci na oblohe. Lietajú, ale vedia, do akej výšky môžu vyletieť. Vedia, že priveľký vzlet by ich mohol poškodiť, prípadne zahubiť.

Sloboda každého z nás sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Našou slobodou nemôžeme nikomu slobodu upierať. Nemôžeme si myslieť, že slobodný človek môže všetko. To je omyl. Aj sloboda má svoje pravidlá. A tie musíme dodržať. Pretože nedodržaním týchto pravidiel môžeme o slobodu prísť. A stratená sloboda sa veľmi, veľmi ťažko získava späť.
V súčasnosti si mnohí myslia, že slobodní budeme iba vtedy, keď odmietneme Boha. Tvrdia – Boh obmedzuje našu slobodu! Apoštol Pavol to napísal veľmi jednoducho a zrozumiteľne: „...kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“ Hoci mnohí budú protestovať, chcem napísať, že Pán Ježiš nikdy nikoho neobmedzoval, nebránil mu slobodne žiť. Samozrejme, keď sa rozhodnete kráčať po Jeho ceste, musíte žiť podľa Jeho slov, podľa Jeho evanjelia. Máte však slobodu rozhodnúť sa! Čím skôr si to uvedomíme, tým skôr budeme slobodnejší. A ešte dodám – spasení!
Robert Hakala
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (68)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.