- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. júla 2017

Slovo na nedeľu (74)

Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom.
(Mt 23, 11)
Podvedomá ľudská túžba – byť v niečom iný ako ostatní. Vynikať, odlišovať sa. Samozrejme, v tom dobrom slova zmysle. Človek má v sebe určité kódy, ktoré ho poháňajú dopredu. Len takto sa môže zabezpečiť, aby sa civilizácia rozvíjala a napredovala.
Stane sa však, že ten, kto sa nejakým spôsobom zviditeľní svojím intelektom, prevyšujúcim priemer, a stáva sa obdivovaným, neunesie na svojich pleciach bremeno úspechu. Myslí si, že on už je niečo viac a ostatní – tí menej šikovní – musia konať podľa jeho príkazov. Chce vládnuť, rozkazovať, určovať smer vývoja. Zachutí mu moc, ktorú dokáže využívať hlavne vo svoj prospech. Hovoríme – myslí si, že zjedol všetku múdrosť a chce neustále iba rozkazovať.

Úplne opačným smerom sa uberá Pán Ježiš. Vie, že je Božím Synom, ale nerobí si nijaké nároky. Práve naopak – učeníkom povie prekvapujúce slová: ten, kto je najväčší (najvyspelejší, najrozumnejší) nemá sa nijako vyvyšovať, ale – má slúžiť. Slúžiť tým, ktorí sú oproti nemu jednoduchší. Paradox – ten naj-naj má byť sluhom obyčajného, jednoduchého, ktorému sa možno všetci vysmievajú, ponižujú ho a neberú vážne.
Presne to isté urobil aj Pán – vzal si ľudské telo, uponížil sa a stal sa sluhom nielen pre Dvanástich. Ale pre nás všetkých. Aj pre tých, ktorí si myslia, že sú niečo viac. Nie sú. Majú iba nevedomosť a nevedia rozlúštiť odkaz nášho Pána Ježiša. Možno k pochopeniu tejto hádanky nám poslúžia Pánove nasledujúce slová: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Mt 23, 12).
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (73)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.