- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. augusta 2017

Nové informácie z Kirche bunt

Medzinárodná katolícka nadácia Kirche in Not (Cirkev v núdzi) pre prenasledovaných a ohrozených kresťanov sa môže pochváliť novým rekordom v sume vyzbieraných finančných prostriedkov, ktorá zase prekročila hranicu 100 miliónov eur. Po prvý raz bola táto hranica prekročená v roku 2014, keď sa vyzbieralo viac ako 106 miliónov eur. V roku 2016 nadácia so sídlom v nemeckom Königsteine vyzbierala 129 271 207 eur a touto sumou môže podporovať 5 303 projektov v 148 krajinách sveta. Zvláštna pozornosť je zameraná na africkú oblasť Sahel, ďalej na Keňu, Tanzániu a sever Nigérie. Okrem toho od roku 2011 prúdia významné prostriedky aj do vojnových oblastí Blízkeho a Stredného východu. Len  v predchádzajúcom roku to bolo 18,2 milióna eur.

::
Pri reštauračných prácach vo Vatikánskych múzeách nečakane objavili dve doposiaľ neznáme diela maliara Rafaela (1483–1520). Obidve olejomaľby so ženskými personifikáciami priateľstva a spravodlivosti namaľoval maliar krátko pred svojou smrťou v Konštantínovej sieni.
::
V Austrálii výrazne vzrástol počet ľudí, ktorí nevyznávajú žiadne náboženstvo. Je ich takmer sedem miliónov (30,1 percenta austrálskej populácie) a tvoria najväčšiu časť obyvateľstva krajiny. Významný je aj počet katolíkov, ktorí predstavujú 22,6 percenta populácie.
::
Innsbruck zaznamenáva v roku 2017 – podobne ako niekoľko ďalších rakúskych diecéz – výrazný nárast počtu krstov dospelých. Kým v roku 2015 ich bolo 25 a o rok nato 37, v tomto roku sa po ročnej intenzívnej príprave chystá prijať krst 70 dospelých. Tento nárast sa pripisuje vlne utečencov, ktorí prišli do Rakúska v roku 2016. V porovnaní s približne 4 000 krstami dojčiat v tirolských farnostiach je skupina dospelých neofytov početne malá, ale jej význam pre populáciu Rakúska je nezanedbateľný.
::
Ako oznámila evanjelická Deutsche Bibelgesellschaft (Nemecká biblická spoločnosť), v roku 2016 pribudlo v celosvetovom meradle 34,4 miliónov exemplárov Biblií. Aj keď je to pokles oproti roku 2015, predsa ide o prírastok asi pätnásť percent pri rozširovaní kompletných vydaní Biblie (Starý a Nový zákon) od roku 2010. Vzrástla aj distribúcia digitálnych vydaní  Biblie. Počet predaných vydaní vzrástol z 1,3 miliónov v roku 2015 na 3 milióny v roku 2016.
::
Potom, čo parlament v hlavnom meste Malty (Valletta) schválil zavedenie „manželstva pre všetkých“, protestoval katolícky arcibiskup ostrova Charles Scicluna, považujúci manželstvo za „večné spojenie len jedného muža a jednej ženy“. Malta je pätnástou európskou krajinou, ktorá povolila manželstvo dvoch ľudí rovnakého pohlavia.
::
V diecéze St. Pölten je viac ako 5 000 chlapcov a dievčat, miništrujúcich pri svätých omšiach. V celom Rakúsku je ich 45 000. Miništrovanie dievčat je relatívne nový fenomén. Jednotlivé diecézy ho začali povoľovať po Druhom vatikánskom koncile. Codex Iuris Canonici (Kódex kánonického práva) vo svojom novom vydaní z roku 1983 neobsahoval výslovný zákaz miništrovania dievčat. V kánone 230, § 2, sa uvádza, že „všetci laici môžu vykonávať úlohu komentátora, speváka a iné úlohy podľa normy práva“. Oficiálne povolenie prišlo až 11. júla 1992 od pápeža Jána Pavla II., ktorý potvrdil, že kánon 230 možno interpretovať v tom zmysle, že miništrovať môžu aj dievčatá.
::
Zastupiteľstvo Rytierskeho rádu Svätého Hrobu Jeruzalemského v Rakúsku slávnostne prijalo do rádu pri investitúre v Salzburgu dvadsať nových rytierov a dám. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo okolo 700 rytierov rádu, medzi nimi aj štyria členovia Pápežskej švajčiarskej gardy.Veľkopriorom v Rakúsku je emeritný salzburský arcibiskup Alois Kothgasser.
::
Situácia Katolíckej cirkvi v Nemecku sa postupne zlepšuje, avšak ťažké časy nepominuli. V roku 2016 vystúpilo z Cirkvi 162 093 veriacich,čo je o 19 832, teda o 11 percent menej, ako v roku 2015. Najhorší bol v tomto ohľade rok 2014 (217 716 vystúpení). Približne 23,6 miliónov nemeckých katolíkov tvorí 28,5 percenta súčasnej populácie krajiny. Kým celkovo sa počet katolíkov v Nemecku znižuje, v arcidiecéze Hamburg zaznamenávajú už sedem rokov po sebe rast počtu veriacich. Koncom roka 2016 bolo zaregistrovaných v Hamburgu, Šlezvicku-Holštajnsku a Meklenburgu 404 520 katolíkov, teda približne o 2 500 viac ako v roku 2015. Klesol však počet krstov na 2 233 (rok 2015: 2 309 krstov). Poklesol aj počet katolíckych farností o zhruba päť percent. Stúpli však príjmy z cirkevnej dane. Týka sa to tak Katolíckej ako aj Evanjelickej cirkvi. Katolíckej cirkvi sa ušlo 6,146 miliardy, Evanjelickej cirkvi 5,455 miliardy eur. Naďalej však bude pretrvávať úsporný režim fungovania Cirkvi.


Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 9. Juli 2017. Nr. 28.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 16. Juli 2017. Nr. 29.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 23. Juli 2017. Nr. 30.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 30. Juli 2017. Nr. 31.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.