- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. septembra 2017

Myšlienky z rozhovorov (12)

Pevnou obsahovou súčasťou PriestorNetu sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Domnievame sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto sa k nim vraciame (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov.
Tentoraz má slovo novinár Ján Puchovský, publicista Ľudovít Košík a manželia Bradovkovci.


Ján PuchovskýVyrástol som v skromných pomeroch na Hornej Nitre v jednoduchej rodine robotníka a zároveň v obci, ktorá mala silné religiózne tradície. Vo dvore, kde som prežil šťastné detstvo, sa tiesnilo päť rodín so šestnástimi deťmi. Vôbec  mi to vtedy nepripadalo divné. Bola to škola života, z ktorej čiastočne aj vďaka minulému systému vzišlo päť inžinierov, viacero maturantov gymnázia a priemysloviek, učňoviek, a dokonca jeden kňaz...
(Veľký Fidel a jeho ostrovný svet)
::
Ľudovít Košík: Kríza je tu v každom prípade. Hovorí sa o ekonomickej, ja som presvedčený, že vážnejšia je morálna. Či je vážna, to nechám posúdiť iným, ktorí majú zodpovednosť alebo by ju mali mať. Sú za to platení, ale výsledky sú také, akoby zodpovednosť zvaľovali na svojich podriadených. Je tu kríza autority. Aká je odborná a morálna úroveň našich kňazov, lekárov, učiteľov, politikov? Kde je vidieť prácu našej inteligencie? Kto sa dnes seriózne zaujíma o teológiu, filozofiu, históriu a iné humanitné odbory? Čo môžu vybudovať ľudia bez viery, morálky, ako chcú odstrániť korupciu v politike, zdravotníctve, v školstve, keď sa verejne morálka popiera? Tu nestačí zmena systému. Tu treba morálku a zodpovednosť od všetkých...
(Kresťanstvo vybudovalo Európu)
::
Gabika Bradovková: Často zvykneme hovoriť, že to, čo nemáme na účte, máme v deťoch. Sú to naše „milióny“. Keď sa ma mnohí pýtali, ako to zvládate, taký rebrík... To máte určite veľa starostí... Vtedy som odpovedala: „Máme viac radostí ako starostí.“ Aj v pôrodnici pri narodení piatej dcéry mi hovorili: „To budete mať starostí o veno pre toľko dcér.“ Odpovedala som, že takéto starosti neriešim. Dôverujem Bohu, že sa postará, keď nám požehnal... Sú to Božie deti a Boh nám ich zveril s dôverou do výchovy na určitý čas. Sme mu za to vďační a chceme im dať to najlepšie z nás.
Miroslav Bradovka: Nevypovedaného mohlo ostať ešte dosť, nedá sa život niekoľkých desaťročí zhrnúť do jedného rozhovoru. Ale odkaz pre tých, ktorí budú čítať tieto riadky, by som zhrnul do známeho posolstva v blahej pamäti Jána Pavla II.: „Nebojte sa!“ Nebojte sa prijať Boha do svojho života. Nebojte sa, On je s vami po všetky dni. Prijmite deti ako dar. Nebojte sa ísť proti prúdu. Nedajte sa premôcť Zlému. Svedčte o Pravde. Odpúšťajte. Pomáhajte si niesť kríže navzájom. Nezáviďte. Radujte sa. Zachovajte si čistotu srdca. Buďte verní. Viera je dar. Verte, svedčte, evanjelizujte. Zachovajte si lásku. Premáha zlo, je najväčšia. Modlite sa spolu. Usilujte sa vojsť tesnou bránou...
(Žiť svätosťou všedného dňa)
::
::

P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.