- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. októbra 2017

Pozor na pohoršenie!

Vlado Gregor
Mnohí si myslia a aj to hovoria, že vládnuť a riadiť sa dá len kruto, násilím, pomocou biča. Chovatelia a cvičitelia koní a iných zvierat hovoria niečo celkom iné. Diktatúry často používajú zvraty ako „Ordnung muss sein“, teda „poriadok musí byť“, alebo „Republiku si rozvracať nedáme“. Je smutné, že takéto symboliky a heslá sa stále znovu vracajú a inovujú. Áno, tá demokracia, zvlášť tá nerealistická a rôznym spôsobom anarchistická a neoboľševická, vie tvoriť veľký neporiadok a neuveriteľné krivdy. Ale sú liekom biče, hrozby, pochody a uniformy?
Je pravda, že za samozvanej Tisícročnej ríše sa podobné symboly a šifry – ako tých povestných 1488 – nepoužívali, lebo neboli potrebné. Teraz ale má takáto symbolika jednoznačný význam. Nenahnevá ma, keď sa vyskytne ojedinele, ale ak sa vyťahuje opakovane a zámerne, niečím to smrdí a hrozí. Nemožno si špiniť hubu Adolfom Hitlerom a zároveň si ju vymývať Ježišom Kristom!

Málokto si uvedomuje, do akej miery Hitler nenávidel katolícku Cirkev, hoci mal v nej svoje korene. Podobne islam je až chorobne nenávistný voči kresťanstvu a je smutné, že mnohí pseudodemokrati a akoby humanisti sa to neodvážia povedať.
Rozmýšľal som pri tejto príležitosti o našom chápaní Boha a existencie sveta a života, ktorú On tvorí a usmerňuje spôsobom, ktorý môžeme len tušiť, rešpektovať a ctiť si. Mnohých pohoršuje tajomstvo a dogma o svätej Trojici. Niekto si neuvedomuje, že tu nejde o troch bohov, ale o tajomstvo Božieho života a že Boh nám cez Krista a Ducha Svätého dáva možnosť zúčastňovať sa, doslova participovať na jeho živote, bytí a konaní. On nechce byť neprístupný a nepochopiteľný, chce, aby sme ho mohli chápať a mať ho radi. Je smutné, že takéto povzbudzujúce náznaky sme vyhlásili za nepochopiteľné tajomstvo a potom sme pre jeho nechápanie mučili a popravovali ľudí, a nie až tak málo a krátko. Iste aj preto islam tak rýchlo ovládol veľkú časť Ázie a Afriky.
Milosrdenstvo a poriadok, prísnosť a tolerancia sa teda vyskytujú zákonite a synergicky. Občas je potrebné dodržovať zákony a rešpektovať mocných, ale chvíľami aj urobiť výnimku a odpustiť nemožné a momentálne nerealizovateľné. Hlavné pritom je používať zdravý rozum a netlačiť ľuďom nasilu do hlavy rôzne nepremyslené tvrdenia, záhady, šifry a symboly, ktoré ničomu nepomôžu a stávajú sa zbytočnými, pohoršujúcimi a škodiacimi modlami.
NAŠA VINA, NAŠA VINA, NAŠA PREVEĽKÁ VINA!
::
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.