- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. novembra 2017

Prísnosť a milosrdenstvo sa nevylučujú

Vlado Gregor
Svet je iste zložitý a niekedy ťažko presne rozlišovať a rýchlo sa rozhodovať, aké nebezpečenstvo nám hrozí. Nech nás poučujú naše sväté knihy a história všetkých svätých, aby sme spoznali, čo je kameňom úrazu a cestou do nebezpečenstva. Často musíme improvizovať a konať len na základe intuície a nie je pritom jednoduché stopercentne sa spoľahnúť na Boha a dôverovať, že nám účinne pomôže, prípadne to za nás aj vyrieši. Občas sme aj slabí a utláčaní a tí silnejší nám krivdia, rafinovane ubližujú a chcú nás pomýliť a zatiahnuť do kalných vôd, kde nás ľahšie ulovia. Aj keď slabšie vidíme, zle počujeme, sme nešikovní a leniví, verme, že s Božou pomocou zbadáme tie háčiky a siete, na ktoré nás chcú nachytať, zlikvidovať nás a, ako sa hovorí, zožrať aj s chlpmi.

Uchovajme si zdravý rozum, verme, že aj keď sa nám zdá niečom nezmyselné, všetko sa deje podľa Božej vôle a keď aj niečo len matne tušíme, pevná dôvera v neho nám to rozjasní. Všeličo nás ohrozovalo a ohrozuje: protestantizmus, islamizmus, konzumizmus, redukcionizmus, genderizmus a všemožné iné pokušenia. Tieto lákavé zjednodušenia nás mýlia hlavne v tom, že mylne usúdime, že Boh je síce mocný, ale nie až taký dobrý, ako by sme chceli a túžili, a že my sme zlí a nenapraviteľní, Božia pomoc je ďaleko a vysoko, aspoň v momentálnej situácii sú naše problémy neriešiteľné a apokalypsy a katastrofy čakajú za dverami. Ľudové príslovie nás však poúča, že Boh dopustí, ale neopustí a aj naša základná modlitba nás uisťuje, že nielen niečo, ale všetko sa deje podľa Božej vôle. Aj keď nás teda všeličo pokúša, mýli nás a ubližuje nám, verme, že Boh pomôže našej slabosti, nedokonalosti a hriešnosti a nakoniec nás podoprie a posilní.
Sú omyly a škodlivosti, ktoré pretrvávajú päťsto rokov, sú ničivé tendencie, s ktorými zápasíme takmer tisícštyristo, ale my veríme, že všetko, aj to, čo sa nám zdá veľmi zlé a ničivé, nakoniec Božia vôľa a dôvera v ňu pomôže vyriešiť a vyjasniť. Možno, že bez rôznych omylov, prekážok a nedostatkov by sme tú jednoduchú pravdu nepochopili a nezniesli a neprichádzal by k nám ten Tešiteľ a Pomocník, ktorého nám Ježiš prisľúbil. Jeho sľuby neberme na ľahkú váhu, určite spejú k svojmu splneniu!
Nebojme sa, milí moji, že niečo nevládzeme, často to nakoniec urobíme ináč a ešte aj lepšie. Všeličo nás zvádza a pokúša, chceme všetko rýchlo a dokonale, ale nech sa nájde iný hlúpy, čo to kúpi... Zvlášť podliehajú náladám a manipuláciám ženy a mládež a nenadarmo sa píše, že naše lepšie polovičky sú zároveň aj slabšie nádoby. Nie je to dobrá ani zlá správa, je to výstraha pre nás „mocných a odvážnych“, aby sme neboli slepí a sledovali veci zľava aj sprava.
Píšem možno niekedy suverénne a prísne, ale my katolíci dobre vieme, že prísnosť a milosrdenstvo sa nevylučujú. Opatrnosti naozaj nikdy nie je nazvyš, lebo určitý fúzkatý ujo sa pred rokmi dostal k moci aj vďaka hlasom bavorských katolíkov, ktorým sľuboval neobmedzené vyučovanie náboženstva. My sme malý a slabý národ, vždy sme boli opatrní a vďaka našim prezieravým predstaviteľom sme občas obišli aj lepšie ako mnohí múdrejší a mocnejší. Nezabúdajme však na to, čo sa po pekných rečiach dialo nielen so židmi, ale aj s kresťanmi v neďalekom Nemecku, nehovoriac o ešte bližšom Poľsku.
Stále som síce len nádejným a nie profesionálnym historikom, ale možno práve preto nestrácam nádej, že dejinné udalosti spolu súvisia, nadväzujú na seba a vždy končia nádejným výsledkom. Kto druhému jamu kope, sám do nej padá – a nakoniec v tej jame zahynie práve ten usilovný kopáč a nie tí neopatrní a jednoduchí, čo pre neho prídu k rôznym úrazom na fyzickom i psychickom zdraví.
Touto úvahou možno prispejem k tomu, že ľahšie pochopíme, že bez neopatrnými ľuďmi menovaného vodcu Hitlera a jeho pomerne rýchlej a hanebnej porážky, by ani ďalší omyl, to jest komunizmus, nemal také dlhé trvanie a nezískal by až takú strašnú a temnú moc. Preto ak chceme dosiahnuť zdravú nádej a najlepšie možné žitie – bytie, korešpondujúce s nesmiernou Božou milosťou a účinnou pomocou, dávajme si veľký pozor, aby sme znovu neupadli do rôznych číhajúcich a manipulatívnych morálnych suterénov. Zdá sa byť stopercentnou pravdou, že výzva na pokánie a pokornú nápravu, ktorá pred sto rokmi zaznela z Fatimy, platí neustále a naveky.
BOŽE, BUĎ MILOSTIVÝ NÁM NEPOKORNÝM, MÝLIACIM  SA A HRIEŠNYM!
(Sviatok Všetkých svätých 2017)
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

1 komentár:

  1. Anonymný23.11.17

    Kapitalisti strašia komunizmom, komunistami a boja sa návratu socializmu, aby neprišli o pozemské majetky a postavenie v spoločnosti.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.