- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. novembra 2017

Redakčný vestník – november 2017


Sviatok Všetkých svätých sa nám v kalendári aj v mysli spája so spomienkou  na zosnulých. Patrí to k sebe – veríme, dúfame, že naši blízki, ktorí nás predišli do večnosti, majú miesto v Božom kráľovstve. Modlíme sa za to, chceme pomôcť druhým i sebe.
Za posledné dni v mojom okolí zomreli traja pomerne mladí ľudia. Počas zádušnej omše za jedného z nich zazneli v homílii takéto slová: „Realita smrti je neúprosná. Všetci stojíme v rade, len nevieme, v akom poradí budeme zavolaní...“

Tieto skutočnosti by nás nemali nechať ľahostajnými. Ježiš i nám hovorí: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope“ (Lk 12, 35–36).
Prijatie pravdy nám umožní lepšie a plnšie žiť. Kresťanstvo poskytuje ten najlepší návod na život. Nikto nevymyslel ani nevymyslí nič lepšie, hoci sa o to mnohí – viac či menej úprimne – pokúšajú.
PriestorNet sa pridŕža toho, čo je osvedčené, preto ho definujem ako priestor závislý (iba) od etiky. Jeho obsah to hádam potvrdzuje.
Z množstva príspevkov uplynulého mesiaca vyberám aspoň dva:
S pozdravom a želaním všetkého dobrého –
Ján Maršálek
::

Vážený čitateľ,
váš názor nás zaujíma – pomôžte nám skvalitniť túto stránku: redakčný dotazník.

1 komentár:

 1. Anonymný1.11.17

  Áno, tak ako je to uvedené v dnešnom Vestníku, dnes je Sviatok Všetkých svätých, ktorý sa nám opakuje každý rok nielen v kalendári ale aj v našej mysli a spája sa so spomienkou na zosnulých. Uctime si teda pamiatku zosnulých, pretože každý život si vždy zasluhuje lásku a spomienky.
  Najstarší cintorín v Nových Zámkoch bol kedysy na dnešnom Bernolákovom
  námestí (v takzvanom malom parku).Tento kamenný cintorín bol zrušený v roku 1872. V parku, na
  vyvýšenej strane v priestoroch bývalého cintorína stojí dnes kaplnka Svätej Trojice. Dal ju postaviť
  Jakub Škultéty. V nej je pochovaný okrem Antona Bernoláka aj kňaz Štefan Lauro a novozámocký obchodník
  a zakladateľ dievčenského ústavu Michal Flenger. V súčasnoti najfrekventovanejším cintorínom
  v Nových Zámkoch, čo sa týka prevádzky slúžiacej pozostalým, je cintorín Svätého Jozefa so sídlom
  na Nitrianskej ulici, otvorený v roku 1926. Má dva prístupové vchody a na jednom z nich udrie návšetevníkom
  do očí ako prvé táto tabuľa s nápisom:
  Vita mortuorum in memoriaest
  posita vivorum. (Cicero)
  Život mŕtvych je uložený v pamäti
  žijúcich. (Cicero)
  Okrem toho sú v meste ďalšie cintoríny i pamätné miesta, mimochodom i ten, kde odpočíva slovenský
  velikán Anton Bernolák, slanický rodák, novozámocký dekan a prvý kodifi kátor spisovnej slovenčiny, ktorý pôsobil v Nových Zámkoch 16 rokov, od 1. júna 1797 až do svojej smrti, v roku 1813. Miesto jeho posledného odpočinku sa nachádza na Slovensej ulici v ruine kaplnky Svätej Trojice.
  milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.