- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. októbra 2017

Pamätník Andreja Hlinku

Pred 75 rokmi odhalili pomník v Radošine
Jedným z prejavov kultúrnosti a národného uvedomenia je aj udržiavanie kolektívnej historickej pamäte prostredníctvom hmotných pamiatok. Na Slovensku sa v prvej polovici 20. storočia v tejto súvislosti venovala zvláštna pozornosť najmä osobnostiam. Jednou z nich bol ružomberský farár Andrej Hlinka (1864–1938), posledný z plejády slovenských národných buditeľov, ktorý úspešne zavŕšil snahy svojich predchodcov. Niet divu, že sa stal vďačným motívom slovenských sochárov, maliarov i spisovateľov.
Takúto hmotnú pamiatku, odkazujúcu na osobnosť a dielo Andreja Hlinku, nájdeme aj v Radošine. Má už sedemdesiatpäť rokov.

Slávnosť odhalenia tohto pomníka sa konala v nedeľu 27. septembra 1942 na kostolnom nádvorí. Už od skorého rána bolo v dedine rušno. Mládež, vyobliekaná do slávnostných krojov, netrpezlivo čakala pred slávobránou spolu s miestnymi funkcionármi na príchod ministra školstva Jozefa Siváka. Do Radošiny prišiel o 10. hodine v sprievode kanonika Karola Körpera a svojho osobného tajomníka. Pri slávobráne ho vítal radošinský dekan-farár Rudolf Janík.
V mene Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa ministrovi hlásil miestny predseda strany Antalík a po ňom vládny komisár Kučera, župný vodca Hlinkovej mládeže Karvaš, cirkevný škôldozorca kanonik Filkorn a ďalší. Po príhovoroch slúžil kanonik Körper poľnú svätú omšu. Samotnú slávnosť odhalenia pomníka za účasti vyše 4000 zhromaždených otvoril dekan-farár R. Janík. Nasledoval prejav ministra Siváka, vysielaný Slovenským rozhlasom. Minister v prejave vyzdvihol Hlinkovu neúnavnú prácu v prospech národa a povzbudil zhromaždenú mládež k nasledovaniu jeho príkladu.
Minister Sivák po skončení prejavu odhalil pomník Andreja Hlinku. Hudba Hlinkovej gardy zahrala štátnu hymnu a hymnickú pieseň Kto za pravdu horí. Po jej skončení radošinský notár Rudolf Ševela prevzal pomník do opatery obce. O 12. hodine sa minister spolu s prítomnými hosťami odobral na defilé uniformovaných formácií a krojovaných družín mládeže z Radošiny, Nitry, Krtoviec, Blatného a z ďalších obcí. Hostia si prezreli aj miestny renesančný kostol Najsvätejšej Trojice a kaštieľ hospodárstva nitrianskeho biskupstva.
Zo slávnosti telegraficky pozdravili prezidenta Jozefa Tisu, predsedu vlády Vojtecha Tuku, ministra vnútra Alexandra Macha, generálneho tajomníka strany Kočiša, generála Turanca, hlavného veliteľa HM A. Macka, nitrianskeho župana Š. Haššíka a Politickú školu HSĽS v Sliači.
Toľko z histórie. Poznamenajme, že tento pomník – napriek búrlivým premenám času – stále stojí na svojom mieste.
František Skovajsa
Zdroj: Slovák, 29. 9. 1942, s. 3
Fotografia: archív redakcie
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

2 komentáre:

 1. Anonymný1.11.17

  Domáci rezbár Vladimír Tinák v rámci rezbárskych sympózií zostrojil postupne spolu s kolegami množstvo sôch z dreva, ktoré lemujú obec Radava a sú nielen jej okrasou, ale majú aj historický význam. Každý rok sa v obci Radava uskutočňuje od roku 2007 Deň Radavy v ktorom oslávili už 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
  Jej vedenie spolu so starostom a slávnymi rodákmi, kam patrí aj Vladimír Tinák sa rozhodli zvýrazniť najmä udalosť spred deväťdesiatich rokov, kedy bol v obci osobne, podľa záznamu z historických písomností, - výrazná osobnosť slovenských dejín farár Andrej Hlinka. Na bohoslužbe sa vtedy zúčastnilo šesťtisíc ľudí. A keďže farár Andrej Hlinka svätil v radvanskom svätom stánku zvony, v hlave majstra Vladimíra Tináka zarezonovala myšlienka vytvoriť drevený zvon, na ktorom by bol zobrazený Andrej Hlinka a z druhej strany erb Radavy. Táto jeho myšlienka sa stala skutočnosťou a takýto zvon, ktorý zhotovil majster Vladimír Tinák je v súčasnosti, popri ďalších drevených výtvarných dielach v podobe sôch historických osobností ďalším významným a cenným umeleckým dielom, ktoré už viac rokov je stálou a trvácnou ozdobou obce. milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Pekný počin, dobrý príklad v prepájaní minulosti a prítomnosti.
   Z minulosti by sme si mali brať poučenie, to predpokladá vnímanie toho lepšieho i horšieho, jednoducho nezatajovanie a nekrivenie toho, čo sa stalo.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.