- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. novembra 2017

Slovo na nedeľu (95)

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
(Mk 12, 10)
Nastávajú aj také situácie, že nepostrehneme pravý význam určitej veci a zaradíme ju medzi nepodstatné. Nie sme v stave pochopiť veľkosť nejakého diela či myšlienky a pravý význam nám ujde. Prehliadneme ho. Sme povrchní, nevšímaví... A potom sa dostaví obrovské prekvapenie, keď zo zabudnutej a podceňovanej maličkosti sa vykľuje niečo veľké, nepominuteľné.
Presne ako v prípade nášho Pána. Množstvo ľudí ho poznalo, počulo Jeho myšlienky, slová a kázania, ale neboli schopní porozumieť ich veľkosti. Nebolo im dané rozlúštiť, rozkódovať Ježišovo poslanie na tomto svete. Pre svoju zatvrdnutosť si nevšimli, že pred nimi stojí mimoriadny „človek“ – Boží Syn.

Ako Boží Syn skončil, dobre vieme. Potupený, doráňaný, ukrižovaný. Aj On sa stal „zavrhnutým kameňom“. Odsunutým nabok, niekde na okraj.
Neskôr – po Pánovom zmŕtvychvstaní – nastáva obrat: Ježiš sa stáva stredom celého vesmíru. Výnimočnou postavou, ktorá zmenila chod svetových dejín a určuje líniu vývoja svetovej spoločnosti. Zo zavrhnutého povstalo niečo výnimočné.
Buďme aj v terajšej dobe opatrní a veľmi pozorne vynášajme súdy nad jednotlivcami, ich skutkami a dielom. Aby sa nám nestalo to isté ako niektorým pred dvetisíc rokmi.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (94)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.