- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. novembra 2017

Slovo na nedeľu (94)

Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.
(Jn 16, 28)
Z čítania Písma vieme, že Pán Ježiš veľmi často hovoril v obrazoch, v podobenstvách. Nie vždy ich všetci dokázali pochopiť. Mnohokrát Pán musel svoje podobenstvá podrobnejšie rozobrať, „preložiť“ do jednoduchšieho jazyka, aby zmienené podobenstvo bolo správne pochopené.
Sami apoštoli, teda tí, ktorých si Pán sám vybral, mali s pochopením Jeho slov dosť veľké problémy. Môžeme potom namietať – veď ani tí vyvolení mnohokrát nepochopili, tak ako by sme to mohli pochopiť my? Oni boli pri ňom, videli Jeho tvár, dotýkali sa ho a predsa nechápali. Nám táto možnosť je odoprená. Musíme sa spoliehať len na vieru, ktorou nás obdaril Boh.

Citát z Písma, ktorý som uviedol, je na prvý pohľad zrozumiteľný. Ale dá sa naozaj pochopiť? Vyšiel som od Otca – môžeme to chápať tak, že Ježiš už „bol“ predtým, ako sme ho spoznali my. Bol súčasťou Trojice, spolu s Otcom tvoril jeden celok, a predsa nie taký, na aký myslíme. Vyšiel od Otca a prišiel na svet – narodil sa Panne Márii, vtedy sa stal človekom. Bol jedným z nás. Taký istý, samozrejme okrem hriechov. Žil medzi nami, spoznal nás, ukázal nám Cestu do Božieho Kráľovstva.
Nakoniec – po ukrižovaní – vstane z mŕtvych a odchádza tam, odkiaľ prišiel. Odchádza k Otcovi. Môžeme sa opýtať: Keď sa stal človekom a vstal z mŕtvych, prečo už neostal medzi nami? Pobudol tu iba niekoľko týždňov a odchádza... Nebolo by pre ľudí lepšie, keby ostal dlhšie? Alebo naveky? Toto je Božie tajomstvo. Nie sme schopní pochopiť ho ľudským rozumom.
Odišiel od nás. Ale nezanechal nás opustených. Ostal navždy medzi nami a pôsobením Ducha Svätého sme schopní naďalej veriť a vyznávať tohto Božieho Syna – ktorý nad nami, prostredníctvom svojho milosrdenstva, drží ochrannú ruku...
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (93)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.