- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. novembra 2017

Od pádu komunizmu po dnešok. A čo ďalej?

Výročie Novembra 1989 aj tentoraz sprevádzali mediálne diskusie. K najzaujímavejším a pravdepodobne i najsledovanejším patrila diskusia vo verejnoprávnej televízii. Hosťami relácie O 5 minút 12, odvysielanej v nedeľu 19. novembra, boli štyria ľudia, ktorí viac či menej aktívne pôsobia v slovenskej politike už od oných zlomových chvíľ, keď sa začal rúcať komunistický systém: Peter Osuský, Ján Budaj, Miroslav Číž a Anton Hrnko.
Debata bola živá a v mnohom kontroverzná. Isto sa v nej nevyriešili a ani nemohli vyriešiť problémy spojené s našou súčasnosťou či minulosťou. Ani v pohľade na budúcnosť sa účastníci rozhovoru nezjednotili. Dá sa však povedať, že v jednej veci došlo aspoň k čiastkovej zhode: kľúčovým faktorom života spoločnosti je morálka, ak nedokážeme eliminovať negatívne javy v tejto oblasti, k dobrým výsledkom sa nedopracujeme.

Každá nepoctivosť by mala byť primerane potrestaná alebo aspoň jasne pomenovaná. S tým treba súhlasiť. Lenže ako to dosiahnuť? V spomínanej diskusii mi chýbalo niečo podstatné – zmienka o Bohu. Ak sa totiž z vedomia človeka vytratí Boh, naruší sa samotný základ morálky a potom každé úsilie o poriadok bude odsúdené na neúspech, stratí sa v spleti protichodných mienok, vlastných „právd“ a osobných záujmov.
Mnohí asi teraz povedia, že také očakávania sú nereálne, neprimerané či dokonca nezmyselné. Hovoriť dnes verejne – a zvlášť v politickej sfére – o Bohu? Hovoriť o Božom zákone, o Desatore? Áno, odvykli sme si. Niekto nám nahovoril, že náboženstvo je výlučne záležitosťou súkromia. Lenže bez spoločnej viery, bez rešpektovania istých noriem, bez jednotiacej ideovej línie sa každé spoločenstvo nutne rozpadne, zmizne v prepadlisku dejín...
Pochopíme to? Dokážeme to prijať?

Ján Maršálek
::
Prečítajte si:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

 1. Odpovede
  1. Ďakujem za vyjadrenie podpory.
   Mimochodom, práve čítam knihu kardinála Roberta Saraha Boh alebo nič. Je to naozaj obohacujúca lektúra.
   V súvise s odmietaním Boha kardinál Sarah konštatuje, že ide o väčší problém, než sme azda ochotní pripustiť – problém hlboko ontologický a antropologický: „Rozchod s Bohom človekovi zahmlieva pohľad na celé tvorstvo... Veci sa mu javia skreslene, bez ich pravej podstaty.“
   A zdôrazňuje: „Človek sa môže definovať len vo vzťahu k Bohu.“

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.