- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. decembra 2017

Slovo na nedeľu (97)

Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
(Mt 7, 6)
Tento Ježišov výrok poznáme v skrátenej podobe – nehádžte perly sviniam – a využíva sa veľmi často. Čo znamená? Ježiš vysvetľuje, že nie vždy je vhodné svoje myšlienky hovoriť tomu, kto ich nie je schopný správne pochopiť. Zbytočná námaha – nie každý je obdarený dostatočným rozumom, aby dokázal spracovať nové teórie, poznatky. Dotyčný by ich nemusel správne pochopiť a mohli by ho podráždiť až tak, že by na vás mohol nielen verbálne, ale aj neverbálne zaútočiť... Musíme vedieť, komu máme čo povedať, aby to nevyvolalo hnev, nevraživosť, nenávisť, fyzický útok.

Môžeme sa opýtať: Koho Pán Ježiš myslel pod tými „sviňami“? Vieme, že Ježiš nemal žiadny problém stretať sa s ľuďmi, ktorí boli na okraji spoločnosti. Neopovrhoval nikým. Vypočul si neviestky a prostitútky, stoloval s colníkmi a vyberačmi daní, kázal v synagógach pred farizejmi a zákonníkmi. Rôznym ľuďom vysvetľoval Písmo, prinášal nové myšlienky, podobenstvá. Liečil ich a uzdravoval. Bol si istý, že práve oni potrebujú útechu a pomoc v ťažkom živote.
Ktorých teda považoval za nehodných, s ktorými nekomunikoval? Evanjeliá nám dávajú niekoľko prípadov, keď Pán mlčal a na otázky neodpovedal. Evanjelista Marek (15, 3–5) uvádza: „Veľkňazi naňho mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba! Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.“ Evanjelista Ján (19, 9–10) zanechal tento záznam: „Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: So mnou sa nechceš rozprávať?!“ A nerozprával sa ani s vojakmi, ktorí si z Neho robili posmech, bičovali ho a pľuli mu do tváre: „Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: Buď pozdravený, židovský kráľ! A bili ho po tvári“ (Jn 19, 2–3). Ježiš mlčal vtedy, keď mu išlo o život. Pochopil, že slová by boli zbytočné. O Jeho osude už bolo rozhodnuté, farizeji boli rozhodnutí ukrižovať ho. 
Ježišov výrok „nehádžte perly sviniam“ nemôžem chápať tak, aby sme sa nad niekoho vyvyšovali a pohŕdali ním, aby sme tento výrok zneužili tak, že budeme pokladať za zbytočné (za stratu času) komunikovať s blízkymi, považujúc ich za „nehodných“. Aby sme ich ignorovali a odsunuli na vedľajšiu koľaj. Nesmieme ľudí podceňovať, ale s každým sa snažme vychádzať čo najlepšie.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (96)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.