- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. decembra 2017

Slovo na nedeľu (96)

Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.
(Mk 14, 27)
Postavenie vodcu je mimoriadne náročné a nenahraditeľné. Dobrý vodca vie svojich členov (priaznivcov) dokonale zomknúť a vie vydržať aj tie najťažšie skúšky. Dobrý vodca pozná každého, vie o každom, pozná jeho dobré, ale aj slabé stránky.
Vodca musí mať autoritu, ktorú všetci ostatní plne rešpektujú. Vodcovi dôverujú, uznávajú ho a sú ochotní splniť všetky jeho príkazy. Z tohto dôvodu je vodcova pozícia veľmi ťažká. Nepriateľ vie, že ak sa mu podarí zlomiť vodcove charakteristické vlastnosti, prípadne vodcu úplne eliminovať, má vyhraté. Skupina bez vodcu je iba bezbranné stádo, ktoré sa nevie brániť. Má strach. Nevie sa postaviť na sústredený a účinný odpor.

V takejto situácii sa ocitol aj Pán Ježiš. Vedel, čo ho v najbližších dňoch čaká a neminie... A vedel aj to, ako sa zachovajú jeho priaznivci v tejto situácii. (Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa; Mk 14, 50.) Pastier – Pán Ježiš – bude zatknutý, odsúdený na smrť, neskôr ukrižovaný... Vieme, ako dopadli Dvanásti. Jeden ho za tridsať strieborných zradí. (Judáš Iškariotský, jeden z Dvanástich, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil; Mk 14, 10.) Iný ho tri razy zaprie. (Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli, ja nie.“ Ježiš mu odvetil: „Veru, hovorím ti: Ty ma dnes, tejto noci, skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš;“ Mk 14, 29–30.) Väčšina sa schová pred Rimanmi... Iba jeden z Dvanástich bude stáť pod krížom... (Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Jn 19, 26.)
Udrieť pastiera – túto metódu veľmi dobre poznali aj v komunistickom režime. Pozatvárali biskupov, kňazov, laikov. Vedeli, že „ovce“ zostanú samé a roztratia sa po svete. Našťastie,  teória zlyhala. Kresťanské spoločenstvo vytrvalo a vytrvá na večné veky!
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (95)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.