- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. decembra 2017

Svätý Ambróz – patrón včelárov

Jozef Nemčok
Siedmeho decembra si pripomíname podľa kalendára meno Ambróz. Toto meno je spojené s milánskym biskupom, pôsobiacim na tomto významnom cirkevnom poste v rokoch 374–397. Včelárska pospolitosť si ho uctieva ako patróna včelárov.
Rôzne zdroje píšu o ňom ako o chudobnom chlapcovi, ale tiež ako o cirkevnom hodnostárovi... Z jeho životopisu sa uvádzajú tieto skutočnosti:
Podľa dostupných prameňov sa narodil okolo roku 339 v Trevíre v dnešnom juhozápadnom Nemecku. O jeho mladosti sa vie málo. Ako malému chlapcovi mu zomrel otec. Matka sa potom presťahovala do Ríma. Tu mladý Ambróz študoval gramatiku a rétoriku.

Nevie sa presne, ale okolo roku 370 sa stal miestodržiteľom a správcom severoitalských provincií Ligúria a Emília, kde už prevládalo kresťanstvo, ale značná časť obyvateľov vyznávala arianizmus. Keď v roku 373 zomrel milánsky biskup Auxénius, pri voľbe nového biskupa Ambróz, ako konzul a prefekt, dohliadal na riadny priebeh voľby. Pri voľbe nastala búrlivá diskusia. Počas nej niekto – keď sa nevedeli dohodnúť – z davu zakričal: „Nech je biskupom Ambróz.“ Tento návrh tak zapôsobil v prítomnom dave, že jednohlasne zvolili Ambróza.
Zaujímavosťou je skutočnosť, že Ambróz nebol kňazom. Bol len kazateľom a hocipochádzal z kresťanskej rodiny, svoj krst odkladal na neskorší čas. Preto skôr ako nastúpil na biskupský stolec 30. novembra v roku 374 bol pokrstený a o sedem dní (7. decembra) prijal biskupskú vysviacku.
Ako biskup presadzoval rovnaké právo a spravodlivosť pre všetkých ľudí, čo viedlo často k rozporom medzi svetskou a cirkevnou vrchnosťou. Z pozície biskupa sa stal jedným z hlavných predstaviteľov latinskej patristickej teológie. Ovplyvnil liturgiu slova i cirkevný spev (ambroziánsky chorál). V tom čase bolo Miláno jedným zo sídelných miest a Ambróz sa ako biskup často dostával do styku s cisárom.  
V jeho životopise sa ďalej uvádza, že svätý Ambróz nebol len horlivým duchovným pastierom. Zostavil 19 exegetických spisov k Starému zákonu, ktoré sa zachovali, ale aj komentár k Lukášovmu evanjeliu, na základe svojich homílií.
Zaujímavé sú aj posledné dni jeho života, najmä okolnosti jeho smrti.
Vo februári roku 397 cestoval do Pávie, aby sa zúčastnil na voľbe nového biskupa. Z tejto voľby sa vrátil už smrteľné chorý. Bola Biela sobota 4. apríla 397, ako to opísal jeho diakon Paulino:
„Deň predtým sa začal modliť ležiac na posteli, s rukami roztiahnutými v znamení kríža. Tak mal účasť na veľkonočnom trojdní. Honorárny biskup z Vercelii, ktorý mu prišiel pomáhať, spal v tom čase na hornom poschodí. Vo sne počul hlas, ktorý mu našepkával: Rýchlo vstávaj, Ambróz zomiera. Honorár rýchlo prišiel k Ambrózovi a vložil do svätcových úst Telo Pána. Ten ho prijal a vypustil ducha, vezmúc si zo sebou tento pokrm na cestu do večnosti. Tak jeho duša posilnená týmto pokrmom sa raduje v spoločnosti anjelov.“
Prečo bol a je patrónom včelárov?
Rôzne legendy o svätých kolujú medzi pospolitým ľudom. Jedna z nich hovorí o svätom Ambrózovi, ktorý sa stal patrónom včelárov a včiel. Údajne ako malé dieťa spal vonku v kolíske. Prilietajúci roj včiel mu sadol na tvár, do úst mu včely vkladali med. Bez jediného uštipnutia potom roj včiel odletel. Toľko hovorí legenda. I preto jeho podobizeň je často zobrazovaná so včelím úľom. Jeho život sa totiž vyznačoval pracovitosťou, čestnosťou a svedomitosťou, čo pripomína prácu včiel a včelárov, ktorí sa medzi sebou nazývajú „priatelia“.
Svätý Ambróz bol apoštolom sociálnej spravodlivosti a mnohých ovplyvnil svojím učením  a šírením kresťanstva.
V kresťanskom kalendári je množstvo svätých, ktorých si veriaci ľud vyvolil za svojich patrónov v rôznych oblastiach života. Tak napríklad svätý Vendelín je patrónom pastierov, svätý Urban patrónom viníc a ovocinárov a podobne je to i u iných svätých. Úcta k nim pretrváva...

Jozef Nemčok
::
Zdroje:
::

Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.