- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. januára 2018

Slovo na nedeľu (103)

Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
(Mt 11, 5)
Týmito slovami odpovedal Pán Ježiš ľuďom, ktorí sa ho pýtali: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Mt 11, 3). Boli to Jánovi (Krstiteľovi) učeníci. On ich poslal, aby zistili o Pánovi niečo viac.
Ježišova odpoveď je strohá. Neobsahuje žiadnu metaforu, podobenstvá. Je priama a Pán v jednej vete vymenoval všetko, čo doteraz ukázal zástupom, ktoré ho nasledovali a počúvali.

Čo sa dá povedať o mužovi, ktorý toto dokázal: slepí začali vidieť, chromí chodiť, hluchí počuť, malomocní vyzdraveli a hlavne – mŕtvi vstali a chudobní mohli počuť evanjelium?!
Ľudským rozumom sa to nedá vysvetliť ani pochopiť. Bolo to niečo, načo nikto nebol prichystaný. Uzdravovať, kriesiť a hlásať evanjelium – to je niečo výnimočné, čím Boh obdaril iba svojho jediného Syna, Pána Ježiša. Nikto pred Ježišom a nikto ani po Ježišovi nič podobné nedokázal...
Veľmi zaujímavé sú aj ďalšie Pánove slová, ktorými charakterizoval seba a tým doplnil svoju identitu: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11, 29). Nepovedal nič extravagantné, iba: som tichý a pokorný srdcom. Žiadne vyvyšovanie sa nad ostatných. Iba pokora a skromnosť. Iba to, čo dokáže povedať jedine Boží Syn.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (102)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.