- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. februára 2018

Františkán Rajmund Juraj Szentgyorgyi

Ľudovít Košík
Rajmund Juraj Szentgyorgyi sa narodil v roku 1704 v Uníne a po absolvovaní gymnázia vstúpil 9. novembra 1723 vo Sv. Kataríne do františkánskej rehole. Dostal rehoľné meno Urban, ktoré si po ročnom noviciáte zmenil na Rajmund. Teológiu študoval pravdepodobne v rokoch 1724–29 v Trnave. Za kňaza bol vysvätený 19. septembra 1729. Pôsobil vo viacerých kláštoroch mariánskej provincie Bratislava, Trnava, Nové Zámky, ako kazateľ a lektor teológie.
V rokoch 1753–56 zastával funkciu provinciála mariánskej provincie v Bratislave, v r. 1754 generálneho vizitátora františkánskych konventov v Bulharsku. V roku 1756 sa zúčastnil na františkánskej generálnej kapitule v španielskej Murcii. Napísal o tom podrobný Diarium itineris Murciani in Hispanias – Denník z cesty do Murcie v Španielsku.

Okrem cesty, ktorá smerovala cez Rakúsko do Janova, odtiaľ loďou do Barcelony a späť cez Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko do Uhorska, si v denníku všímal rôzne podrobnosti, ako cestovné podmienky v jednotlivých krajinách, zvyky ich obyvateľov, ktoré porovnával s uhorskými, opisoval prírodu regiónov, architektonické a umelecké pamiatky a dejiny. Na spresnenie niektorých informácií používal v latinskom texte slovenské výrazy.
V diele podrobil ostrej kritike spôsob života Španielov, františkánskych mníchov nevynímajúc, ktorí sa mu zdali zaostalejší ako františkáni v našich krajinách. Presne v ňom vyznačil aj všetky výdavky. Nie je to len popis dlhej cesty a cestovania, ale veľmi zaujímavé čítanie. Z Bratislavy sa so spoločníkom vydal na cestu 29. augusta, pred odchodom napísal rozlúčkovú báseň... Zisťuje, že cesta po suchu je lacnejšia a bezpečnejšia ako po mori.
Jeho Denník je významným cestopisným dielom tých čias a patrí medzi vzácne diela slovenskej katolíckej spisby. Keď sa vrátil do Bratislavy od radosti zložil v latinčine báseň: Dosť bolo potu a cestovných trampôt. Rozmery rukopisu sú 23,3 x 18,5 cm, má 416 strán. Diarium sa zachovalo v novozámockom kláštore, uložené je v archíve Matice slovenskej v Martine.
Rajmund Juraj Szentgyorgyi zomrel 6. januára 1773 v Trnave.

Ľudovít Košík
::
Použitá literatúra:
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska; Lúč, Bratislava, 2000
Vševlad Jozef Gajdoš: Františkáni v slovenskej literature; Cleveland, Ohio, 1979
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.