- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. februára 2018

Ján Havlík – proces blahorečeniaSúvisiace príspevky:
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

2 komentáre:

 1. Anonymný20.2.18

  Srdečne pozdravujem! Posielam príspevok, ktorý súvisí s pozvánkou...
  Motto:
  „Kresťanská láska nemôže existovať v srdciach viacerých bez toho, aby sa neprejavila navonok. Je to oheň, ktorý hasne, keď mu chýba palivo.
  SPOLOK sv.VINCENTA DE PAUL je nezisková, neštátna, apolitická organizácia so sídlom v Šuranoch, presnejšie majer Kopec ktorá poskytuje charitatívne služby vďaka šľachetnosti jednotlivcov i organizácií.
  Sociálne centrum začal budovať kňaz Rudolf Priedhorský v roku 2000 vďaka nadšeniu a ochote pomáhať núdznym.
  Spolok sv. Vincenta de Paul je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1833 vo Francúzsku. Založil ju blahoslavený Frederik Ozan, k čomu ho motivovalo založenie charitatívneho spoločenstvo, pomenované podľa sv. Vincenta de Paul. V roku 1845 pápež Gregor XVI. schválil organizáciu a jej stanovy, čím sa cirkevný spolok stal oficiálnym, pričom pápež Ján Pavol II. v roku 1997 v Paríži vyhlásil Frederika Ozanama za blahoslaveného. Myšlienka, prinášajúca ľuďom dobro a pomoc v najťažších chvíľach života sa postupne rozšírila po celom svete. Dnes pôsobí Spolok v 130 krajinách sveta, združuje 40 000 konferencií v ktorých pracuje okolo 900 000 členov. Spolok centrálne vedie Generálna rada, ktorá koordinuje činnosť konferencií a sídli v Paríži.
  Cieľom jej činnosti sú - pomoc ľuďom v núdzi, znižovanie kriminality, ochrana ľudskej dôstojnosti, pričom tieto skupiny ľudí tvoria sociálne odkázaní spoluobčania, etnické minority, trestaní ľudia, zdravotne a mentálne postihnutí, týrané osoby, bezdomovci, proste ľudia na okraji spoločnosti.
  Cieľom tohto hnutia je charitatívna činnosť v najširšom slova zmysle. Pomáha odkázaným jednotlivcom či skupinám obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, ekonomickej, ale i v duchovnej a morálnej oblasti a to v akútnom alebo v chronickom stave a položení.
  Sociálne centrum Spolku svätého Vincenta so sídlom na Kopci, ktorý funguje vyše desať rokov, patrí do intravilánu Šurian a v súčasnosti slúži pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, ako sú odchovanci z detských domovov, prepustení z výkonu trestu, ľudia bez prístrešia, týrané osoby a ďalší sociálne odkázaní spoluobčania a ľudia v núdzi.
  V zariadení
  pribúda počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Samozrejme činnosť zameriavajú na riešenie každodenných problémov a života v útulku. Mnohé z nich treba riešiť operatívne. Pomocou pracovnej terapie vytvárajú pracovné návyky a chovanci si tak osvojujú schopnosť „fungovať“ v bežných životných situáciách a podmienkach, prípadne i v rodine, aby sa neskôr vedeli adaptovať do spoločnosti.
  Súčasťou centra je veľká záhrada a hospodársky dvor. Chovanci si prácou na hospodárskom dvore a v záhrade dochovajú hydinu a dopestujú poľnohospodárske produkty pre vlastnú potrebu. Chovajú kozy, prasiatko, sliepky, kačice, morky a zajacov, čiže majú mäso, mlieko, vajcia. V záhrade si dopestujú zeleninu pre svoju potrebu. Svojpomocne si zabezpečujú palivové drevo na zimu. Chovanci sa sami starajú aj o osobnú hygienu, čistotu a poriadok v ubytovacích a sociálnych priestoroch. Cieľom je, aby sa klienti postavili časom na vlastné nohy a začlenili sa do spoločnosti. Odbornou pomocou a najmä vlastnou snahou a prácou sa snažia získať zmysluplnosť a zodpovednosť pre vlastný život, adaptovať sa do spoločnosti, byť samostatnými, zachovať si dôstojnosť a zároveň príležitosť na uplatnenie sa v pracovnom procese.
  Sociálne centrum im v tom pomáha pod dohľadom odborného personálu, ktoré spočíva v asistenčnej pomoci, pracovnej terapii, a resocializácii.
  Klienti sa okrem finančného príspevku podieľajú aj prácou v útulku.
  Teda, ak by ste sa rozhodli podporiť ich charitatívnu činnosť, môžete tak urobiť priamo na účet: VÚB 1446255459/0200, IČO: 34074431.
  Adresa: Sociálne centrum, Spolok sv. Vincenta de Paul, Kopec 14, 942 01 Šurany. Tel: 035/6500 507, mobil: 0911/956 095, e-mail: spoloksvvincenta@gmail.com, web: www.vincent.sk Poslal: milan kupecký

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný21.2.18

  Zamýšľame sa aj nad tým, produktom čoho sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc akýchsi charitatívnych organizácií?

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.