- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. februára 2018

Slovo na nedeľu (105)

Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.
(Jn 18, 7)
Vieme, že týmto sa začína utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Vedel to, predpovedal to. Môžeme napísať – so svojou situáciou bol dokonale oboznámený. Predsa však – aj On bol syn človeka. Mal také isté vlastnosti ako my. Cítil strach, dokonca sa krvou potil, určite prežíval veľmi, veľmi ťažké chvíle. Plné úzkosti s nasledujúcich udalostí. Už vedel, že bol zradený (jedným z tých, ktorých si vyvolil), a vedel aj to, že ten, ktorého určil za svojho „nástupcu“ na zemi, onedlho ho tri razy zaprie. Vedel, že bude bičovaný, ponižovaný a nakoniec skončí (medzi dvoma lotrami) pribitý na kríži. Vedel, že keď sa pozrie z kríža nadol, uvidí len jedného jediného učeníka (Jána) a svoju matku Máriu...

Vedel všetko a nezaprel sám seba. Na priamu otázku vyslovil priamu odpoveď : „Povedal som vám: Ja som“ (Jn 18, 8).
Udalosti nabrali rýchly spád. Pána Ježiša odvliekli k veľkňazom. Za malú chvíľu sa napĺňa Petrovo zlyhanie. Zabúda na Pána, zabúda na všetko, čo s ním prežil... „Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty z učeníkov toho človeka? On vravel: Nie som“ (Jn 18, 17). Môžeme Petrovi vytýkať jeho osobné zlyhanie? Prv než by sme to vyslovili, opýtajme sa sami seba, ako by sme sa v tej chvíli zachovali... Nie sme žiadni hrdinovia. Sme slabosi. A Pán to vedel. Možno aj z toho dôvodu si Petra vybral za svojho nástupcu a šíriteľa svojich slov do celého sveta.. Vieme, že Peter trpko oľutoval svoje zlyhanie a neskôr všetko napravil svojím statočným životom, ktorý obetoval v prospech nášho Pána. Nakoniec – skončil mučeníckou smrťou...
Ježišova potupa sa začala a už sa nedala zastaviť: „Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať“ (Jn 19, 1). Nasadili mu tŕňovú korunu a dejiny sveta sa pohli novým smerom.
::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (104)
::

Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.