- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2018

Cesta žeravá

Tomáš Turner

Predo mnou, za mnou cesta žeravá,
iskrami snov (zapálená) v mojej hlave,
mosty, naše miesta stretnutí horia v plameňoch,
ja po tej ceste bežím, valím sa, som láva.
A Dym, pavučina z trosiek
tieňov, letí k nebu.
Ohňa Jazyky syčia mi do uší,
šepkajú mi –  tvorca,
svet za múrmi od sadzí
vstane, vzíde z toho ohňa
a bude lepší, bude lepší aký bol.

More plameňov. Ja na jeho pobreží
v jeho žeravom popole, v piesku
skladám uhlíky spomienok, márne.
Nič, iba hviezdy žeravé hasnú ránom.
Možno tento večer,
možno o piatej ráno,
možno o rok
o takomto čase.
::
Tomáš Turner (ročník 1972) – píše básne, aforizmy, epigramy... V roku 2000 mu vyšla útla zbierka veršov pod jednoduchým názvom Básne a v roku 2016 zbierka drobných literárnych útvarov Aj ryba lieta.
::
Z tvorby autora:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.