- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. marca 2018

Pravidlá a ideály

Musia sa občas zmeniť časy pre návrat k ideálu pravdy a krásy?
Vlado Gregor
Najväčší problém takzvanej modernej doby a doslova znamenie čias je v tom, že sa zamieňajú pojmy a ignoruje sa nielen vedecká logika, ale aj zdravý rozum. Je teraz aj v našej Cirkvi obrovská snaha pochopiť realitu,prispôsobiť sa jeja tak meniť ľudí. Lenže, milí moji, živá viera nie je len o realite, ale sú to aj túžby a snahy o ideály, pretože bez ideálov každá viera hynie. Ak zoberieme úbohým a ničeným ľuďom ich ideály, vezmeme im úplne všetko.
Na ceste k Božiemu kráľovstvu nám veľmi nepomôžu rôzne ankety a hlasovania, i keď iste vyhlasované s dobrými úmyslami, ktoré ale často vedú do pekla... Kladie sa do protikladu spravodlivosť a milosrdenstvo. Áno, v praxi a konkrétnych prípadoch treba byť milosrdný. Ale v teórii nemôžeme poľavovať, uhýbať a tým hľadajúcim, túžiacim a snažiacim sa spochybňovať každú ich oporu, spoľahnutie sa, a teda živú a životnú vieru.

Ak úmyselne odstraňujeme zákony, zásady a pravidlá, smerujeme k beznádeji a anarchii. Pretože akési povinné milosrdenstvo a všeobecný pardon pre darebákov je obyčajná nezodpovednosť a krutosť pre tých obyčajných a ponižovaných, ale predsa len v niečo veriacich a o čosi dobré sa snažiacich. Nemáme len práva, ale aj povinnosti a zodpovednosť za seba samých, ináč ponižujeme hodnotu ľudí a robíme ich nesvojprávnymi. Iste, aj nájomní a lúpežní vrahovia a rôzni psychopati majú právo na odpustenie a na život. Ale nemajú právo žiť aj ich často mnohé a nevinné obete?!
Ježiš Kristus je maximálne milosrdný a dobrosrdečný, ale zároveň aj nekompromisný a prísny: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon a Prorokov, neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa zrušila najmenšia jota zo Zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, hoci aj najmenšie, a tak učil ľudí, bude v kráľovstve nebeskom najmenší“ (Mt 5, 17–19).
Nielen ja, ale iste aj mnohí iní trpia ako Jób, keď si spomenú na to, ako celé desaťročia nemohli ateisti nabúrať našu vieru a teraz si ju my sami navzájom berieme a znechucujeme. Nerád spomínam mená, ale v úvode spomínané všelijaké ankety a dotazníky vytvára okrem iných profesor Paul Zulehner. Ovládam len kuchynskú nemčinu, ale keď sa stretneme zoči-voči, šplechnem mu do očí: Alles Real, keines Ideal, Religion ist kaputt (Všetko je reálne, niet ideálu, náboženstvo je mŕtve).
Drahí moji čitatelia, momentálna situácia v Kristovej Cirkvi je taká, že ťažko sa mi hľadajú slušné slová, ale stále sa o to snažím. Modlite sa za mňa, ako aj ja za vás.
Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.