- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. apríla 2018

Čo píše Kirche bunt


Po prvý raz v dejinách sa plenárne zasadanie rakúskych biskupov konalo v Sarajeve. Začalo sa v nedeľu 4. marca 2018 svätou omšou v tamojšej Katedrále Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a 5. marca sa uskutočnilo spoločné valné zhromaždenie biskupských konferencií Rakúska a Bosny a Hercegoviny. Konzultácie otvoril viedenský kardinál Christoph Schönborn a sarajevský arcibiskup kardinál Vinko Puljić. V centre pozornosti bola dramatická situácia Katolíckej cirkvi v Bosne a Hercegovine a jej neistá perspektíva do budúcnosti. 
Detaily cirkevnej štatistiky prezentoval generálny sekretár Biskupskej konferencie Bosny a Hercegoviny Mons. Ivo Tomašević. Kým v roku 1991 žilo v celej tejto balkánskej krajine ešte 812 256 katolíkov, do roku 2017 ich počet poklesol na 376 134 (mínus 53 %). Najhoršia je na tom Republika srbská, v ktorej poklesol počet katolíkov v období rokov 1991–2017 zo 152 856 na 8 369, teda o takmer 95 %. V druhej politickej entite krajiny, vo Federácii Bosny a Hercegoviny, zaznamenali v rovnakom období pokles zo 631 535 na 362 702 katolíkov (mínus 42 %). V najväčšej diecéze krajiny, v arcidiecéze Sarajevo, poklesol v uvedenom období počet katolíkov z 529 049 na 154 263 (mínus 70 %).

::
Pápež František prijal 5. marca na audiencii rakúskeho spolkového kancelára Sebastiana Kurza. Po 35-minútovom rozhovore ocenil Vatikán dobré vzťahy a „plodnú spoluprácu“ medzi Rakúskom a Svätým stolcom. V „srdečnom rozhovore“ bola v centre pozornosti ochrana života a rodiny, ďalej podporovanie verejného blaha, predovšetkým s ohľadom na najslabšie skupiny obyvateľstva v spoločnosti, ako aj výzvy Európskej únie. Spolkový kancelár a tiež salzburský predseda krajinskej vlády Wilfried Haslauer pozvali pápeža do Rakúska pri príležitosti blížiacich sa osláv 200. výročia vzniku vianočnej piesne Stille Nacht, heilige Nacht (Tichá noc, svätá noc).
::
V roku 2017 bolo v Rakúsku uzavretých 43 942 manželstiev, čo je pokles o 2 % oproti roku 2016. Naproti tomu počet registrovaných partnerstiev stúpol v porovnaní s rokom 2016 o 520 (plus 9 %). Možnosť uzatvárať rovnakopohlavné „manželstvá“ existuje v Rakúsku od roku 2010. Odvtedy využilo túto možnosť celkom 3 194 párov. Podľa štatistiky pôrodnosti sa v roku 2017 v Rakúsku viac ľudí narodilo ako ich zomrelo. Počet pôrodov prevýšil počet úmrtí o 5 178 ľudí. Na svet prišlo 87 258 detí, zomrelo však iba 82 080 ľudí. Iba v spolkových krajinách Dolné Rakúsko, Steiermark, Kärnten a Burgenland došlo k opačnému vývoju a počet úmrtí tam prevýšil počet narodených detí.
::
Po skončení plenárneho zasadania rakúskych biskupov v Sarajeve dňa 8. marca 2018, ktorým biskupi z Rakúska vyslali mierový signál a prejavili solidaritu s miestnou Cirkvou, bolo prijaté záverečné vyhlásenie, v ktorom rakúski biskupi zdôraznili, že neexistuje alternatíva k medzináboženskému dialógu. Sarajevská skúsenosť objasňuje, že multináboženské spolužitie v spravodlivosti a tolerancii, slobode aj zodpovednosti je stálou úlohou pre všetky štáty a náboženské spoločnosti. Cieľom dialógu musí byť mierové spolužitie ľudí rôzneho náboženského presvedčenia aj v Rakúsku. Rakúsko prináša pre tento dialóg dobré predpoklady z vlastnej histórie. Už od roku 1912 tu je islam štátom uznané náboženstvo a tým je právne postavené na úroveň kresťanských cirkví. Tento vzorný nábožensko-právny poriadok v Rakúsku je rámcom pre medzináboženský dialóg, ktorý sa musí uskutočňovať na všetkých úrovniach spoločnosti a osvedčiť sa v každodennom živote ľudí. Plenárne zasadanie rakúskych biskupov sa zaoberalo aj prípravou na svetovú biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku vo Vatikáne.
::
Podľa najnovších údajov organizácie United Bible Societies (Spojené biblické spoločnosti) je v súčasnej dobe kompletná Biblia, teda Starý aj Nový zákon, preložená do 674 jazykov sveta. Tým sa počet jazykov, do ktorých bola celá Biblia preložená, zvýšil za posledných dvanásť mesiacov o ďalších 26. Vďaka tomu má dnes približne 5,4 miliardy ľudí na celom svete prístup ku všetkým textom Starého a Nového zákona vo svojom materinskom jazyku. Samostatný Nový zákon bol k 1. januáru 2018 preložený do 1 515 jazykov, čo je o 85 viac ako rok predtým. Minimálne jedna kniha z celkovo 66 kníh Biblie bola preložená do 3 324 jazykov z celkového počtu približne 7 100 živých jazykov ľudstva.


Zdroje:
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 11. März 2018. Nr. 10.
Kirche bunt. St. Pöltner Kirchenzeitung. 18. März 2018. Nr. 11.

3 komentáre:

 1. Priznám sa, nevedel som o tom dramatickom poklese počtu katolíkov v Bosne a Hercegovine. Bolo by dobré doplniť, prečo k nemu dochádza.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný6.4.18

  Mňa zaujalo tých 7100 živých jazykov, no babylónska veža.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. To číslo je naozaj ohromujúce. Dal som do internetového vyhľadávača otázku, koľkými jazykmi sa na svete hovorí. Rôzne zdroje uvádzajú rôzne údaje, ale väčšina sa zhoduje na počte približne sedem tisíc. Je to vlastne prejav variability a bohatstva, úplne prirodzený jav (kdesi som čítal, že aj keby teoreticky došlo k zjednoteniu ľudstva a prijatiu jedného spoločného jazyka, tak prirodzeným vývinom by sa tento jazyk pozvoľna „rozpadával“ na nové samostatné jazyky).
   Mimochodom, ono babylonské pomätenie nechápem ako jazykové, ale ako takpovediac mentálne (keď si ľudia nechcú rozumieť, tak si nerozumejú ani keď hovoria jedným jazykom – veď to poznáme).

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.