- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. apríla 2018

Redakčný vestník – apríl 2018


V uplynulom mesiaci často na verejnosti zaznievalo volanie po slušnosti. Zrejme nie vždy úprimné. Ľudovít Košík správne pripomína, že viac než o slušnosti treba hovoriť o morálke:
Ľudia bez morálky slušnosť neprinesú
Karol Dučák sa zamýšľa nad spoločenskými procesmi, ktoré charakterizujú našu súčasnosť. Ide mu o to, ako píše, aby sme vrátili Slovensku suverenitu a úctu:
Poučíme sa z „krízového vývoja“?
O duchovnom, myšlienkovom bohatstve prvých storočí kresťanstva vypovedá kniha Benedikta XVI. Cirkevní otcovia. PriestorNet priniesol recenziu tohto pozoruhodného diela:
Z depozitu viery

::
Vyjadrite svoj názor, napíšte, čo si myslíte o PriestorNete, na každom hlase záleží:
redakčný dotazník.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.