- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. apríla 2018

Vzťah medzi mužom a ženou: úcta, alebo boj?


Sme ženy a muži, každý po inom túži – ale jeden druhému nech rozumne slúži...
Vlado Gregor
Mnohým sa zdá, že Biblia, hlavne Starý zákon, je len zbierkou legiend a nepochopiteľných histórií. Zvláštny problém je tom, čo znamená to neustále a nebezpečné pokušenie rozhodovať o tom, čo je dobro a čo je zlo. Ako a kedy sa tomu konkrétnemu Adamovi a či Adamovi – človeku vo všeobecnosti, otvorili a otvárajú oči?
Je to udalosť, ktorá sa opakuje v podobných, ale stále nových variantoch. Mali sme tu marxizmus-leninizmus, ktorý tvrdil, že nasilu nastolí dobro a spravodlivosť a zmení prirodzenosť človeka. Teraz tu máme feminizmus, ktorý uisťuje, že zotrie rozdiely medzi mužmi a ženami, medzi deťmi a dospelými, teda takisto predpokladá, že zmení prirodzenosť človeka, a ten sa potom sám a neomylne dokáže rozhodovať medzi dobrom a zlom, medzi spravodlivosťou a krivdou.

Hádam najväčším rozdielom medzi mužmi a ženami je to, že ženy chcú mať všetko perfektné a stopercentné a chcú to mať hneď a zaraz, kým muži akosi šetria svoju energiu, vytvárajú poradovníky a ťažko sa odhodlávajú k radikálnym zmenám. Typickejšia je u mužov aj úcta k tradícii, zberatelia starožitností sa vyskytujú takmer výlučne medzi chlapmi. Naopak, ženy sa ženú za tým najmodernejším a najnovším. Máme v Biblii aj záhadný verš o tom, že potomstvo ženy rozšliape hlavu hadovi, teda satanovi, ale asi treba tomu rozumieť tak, že to potomstvo bude mužské aj ženské – a aby to dokázalo, musia sa ženy a muži vzájomne chápať a spolupracovať.
Ženy sú možno aktívnejšie a konkrétnejšie konajúce bytosti, ale čo sa týka zovšeobecňovania a určovania reálnych zásad a postupov, sú nepochybne slabšími nádobami a potkýnajú sa viac. Môj otec neraz zmierlivo hovoril, že my chlapi sme ako tie lenivé kapry a ženy sú tie šťuky, čo nás nútia k pohybu, k nevyhnutnej a užitočnej aktivite.
Ak stratia muži úctu k ženám a ženy úctu k mužom, popletú sa aj pojmy o dobre a zle a svet pôjde do katastrofy. Modlime sa, aby sa to nestalo a pevne dúfajme, že sa to ani nestane. V našich svätých knihách je mnoho prísľubov a nádejí, verme teda a nepochybujme, že sa
naplnia. Božie cesty nie sú naše cesty a v prvom rade si treba ctiť Božiu vôľu, teda neútočiť proti prirodzenosti sveta a života, ktorý stvoril On a ktorý my nemôžeme svojvoľne chcieť meniť.
Z túžby po súkromnom vlastníctve a z prirodzených snáh vyniknúť iste vzniká aj zlo, ale ak chceme tieto raz dané a nevyhnutné sklony odstrániť, stvoríme na zemi peklo. A hoci aj muži, aj ženy žijú v realite a chápu, alebo aspoň tušia, svoje nedostatky, ak ich chcú bez rozumu likvidovať, zmažú aj svoje prednosti a takisto stvoria peklo nielen v rodinách, ale aj v národoch, štátoch a na celom svete.
Uvedomujme si teda svoju zodpovednosť za to, čo sa deje na tejto guľatej zemičke, a to od Genezis až po Apokalypsu a rešpektujme pomoc, ktorú nám Všemohúci neustále a permanentne ponúka! A hlavne, buďme vďační za to, ako nám to tu zariadil, veď už antické príslovie konštatuje, že ak si o niekom povedal, že je nevďačný, povedal si o ňom všetko zlé.

Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.