- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. júla 2018

Klamanie jazykom (2)

Vlado Javorský

Výroky západoeurópskych politických lídrov sa v našich mysliach pomaly udomácňujú ako overené pravdy. Mnohým výrokom po čase uveríme, čo funguje na dávno overenom princípe: stokrát opakovaná lož... Poznáme to z istej, ešte stále v praxi tlejúcej, neprijateľnej ideológie.
Médiá nám podstrkujú vyjadrenia, ktorých význam je viac než diskutabilný. Denne sa píše o akejsi „migračnej kríze“. O čom to vlastne píšu? Aká kríza?! Žiadna migračná kríza nejestvuje! To, čo sa v oblasti imigrácie už niekoľko rokov deje na pôde Európy, je invázia!

Situáciu treba pomenovať pravým menom. Sťahovanie národov nie je nič nové pod slnkom. Sme súčasťou tohto procesu už niekoľko tisícročí... Boli to invázie zvyčajne so zbraňami v rukách, s jasným cieľom okupácie. S cieľom získať životný priestor, lacnú pracovnú silu a pôdu so všetkým, čo s pôdou súvisí... vodu a nerastné bohatstvá. Takže žiadna kríza, ale cyklický proces... Európa potrebuje zhruba 30 miliónov pracovníkov na udržanie ekonomického a sociálneho systému...
Súčasná invázia však ukázala svoju agresivitu v celej svojej nahote. Nemám rád štatistiku, skresľuje podstatu, ale nedá mi neupozorniť na jeden príklad – za všetky. Zo štyroch miliónov moslimov žijúcich vo Veľkej Británii ženy nepracujú vôbec a z mužskej populácie nepracuje vyše 60 percent...
Do Európy sa vlna za vlnou valia státisíce ľudí bez očakávaného vzdelania, bez hygienických návykov, bez koncepcie a zámeru vybudovať si budúcnosť v novom prostredí. Zneužívanie sociálneho systému sa stáva nočnou morou v každom štáte, ktorého sa „imigrácia“ týka. Dokonca v škandinávskych krajinách sa táto skutočnosť negatívne odzrkadlila na kvalite života pôvodného obyvateľstva. A to nehovorím o otázkach viery – islamizácia postúpila tak ďaleko, že už nieto šancí obnoviť „starý kontinent“ na princípoch osvedčenej demokracie a kresťanských hodnôt.
Čitateľ možno ani netuší, že tejto invázii predchádzalo v rôznych európskych krajinách schválenie celého radu zákonov, z ktorých uvediem aspoň jeden, najmarkantnejšie vytŕčajúci... Každý imigrant má právo na svoju rodinu. Na právo žiť so svojou biologickou rodinou! V praxi to znamená, že ak prijme Európa imigranta, zákony mu umožňujú legálne premiestniť do svojho nového domova celú svoju rodinu. V moslimskom svete sa najbližší príbuzní počítajú na desiatky...
Táto druhá vlna, odchod za príbuznými, bude ešte početnejšia. Naozaj už pôjde o milióny. Legálna invázia „požehnaná“ politickou vôľou. Takže žiadna kríza... Vieme, že kríza sa dá vždy časom prekonať, problémy urovnať, dať veci na správnu mieru. V tomto prípade slovo „kríza“ neobstojí.
Tí, čo už nejakú okupáciu zažili na vlastnej koži, nezabúdajú... Treba si ctiť život, ale aj humanita by mala mať pravidlá a spoločnosť by mala mať pud sebazáchovy. Ak ho stratí, humanita sa premení na spomienky...

Vlado Javorský
::
Prečítajte si:
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

1 komentár:

  1. V súvise s nelegálnou migráciou je na mieste hovoriť aj o zlyhaní štátu. Veď jednou zo základných úloh štátu je zaistenie bezpečnosti obyvateľov a ochrana hraníc.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.