- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. decembra 2018

Nevytvárajme peklo na zemi


Nepomôžu nám žiadne školy, ak neporozumieme Božej vôli...
Vlado Gregor
Na počiatku vykúpenia a obrodenia ľudstva zaznelo: „Staň sa mi podľa tvojho slova.“ Naša základná modlitba zase hovorí, že je to Božia vôľa, a nie naša, ktorá má fungovať, určovať a zlepšovať konkrétnu realitu tu a teraz.
Túto Božiu vôľu rešpektoval aj Ježiš, ktorého považujeme za súčasť Svätej Trojice, teda uznávame jeho Božskú podstatu. On sám nás o tom uisťuje slovami: „Kto vidí mňa, vidí aj Otca.“ Ježiš nielen Otca dokonale chápe, chápe zo svojej ľudskej podstaty aj nás ľudí a hovorí svojim učeníkom, že všeličo by im mohol povedať, ale teraz by to nezniesli.

Mnohí kladú do protikladu Ježišovu priamočiarosť a jednoduchosť proti komplikovanosti apoštola pohanov svätého Pavla. Dokonca aj List apoštola Jakuba považujú za priamu polemiku s Pavlovým chápaním Ježiša a jeho posolstva. Ale uvedomme si, že práve vďaka Pavlovej teológii vzniklo a postupne sa realizovalo súčasné kresťanstvo so svojou tolerantnosťou a chápavosťou popri zachovaní jednoznačnosti a nekompromisnosti, kým tí pôvodní nazarejci, ebioniti a podobné smery, vznikajúce a rozvíjajúce sa po zničení Jeruzalemského chrámu, boli do značnej miery základom nekompromisného, netolerantného a neodpúšťajúceho islamu. Výskum týchto prepojení a procesov vývoja základných druhov monoteizmu ide rýchlym tempom.
Nezabúdajme na Ježišove slová, že sa nepatrí vstupovať na svadobnú hostinu bez svadobného rúcha, a že je nevyhnutné, aby prichádzali aj pohoršenia, ale beda tomu, pre koho pohoršenie prichádza; a tiež, že je absolútne neprípustné pohoršovať jednoduchých a maličkých, ktorí v neho veria.
Nezabúdajme tiež na jeho, dovtedy neuveriteľnú a nevídanú, úctu k ženám, považovaným od dávnych vekov za slabšie nádoby... Na mužsko-ženskej polarite je postavená existencia ľudského spoločenstva – rôzne druhy feminizmu a takzvaných gender ideológií nie sú ani tak rúhaním, ako hlúposťou a fatálnym nezmyslom. My jednoducho nemôžeme strácať úctu k originalite chápania detí, žien a mužov, pretože bez tohto základného a zásadného rešpektu vytvoríme peklo na zemi. Je to základný a zásadný odkaz nielen Ježiša a jeho matky Márie, ale je to aj bezpodmienečný príkaz Boží a jeho vôľa pre nás a pre celý svet, ktorý môže naďalej existovať len za podmienky reálneho rozlišovania a vzájomnej úcty.
Fiat voluntas tua!  Buď vôľa tvoja!

Vlado Gregor
::
Prečítajte si::

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.