- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. decembra 2018

Redakčný vestník – december 2018


Sme na prahu Adventu, teda prípravného obdobia na vianočné sviatky. Advent má byť časom očakávania a radostného pokánia, časom stíšenia a očisťovania. Aká je skutočnosť? Zovšadiaľ sa na nás valí ohlušujúca, dotieravá „vianočná“ reklama – ponuka tovarov, služieb, vraj výhodných úverov... prázdne, klamlivé reči o šťastí a spokojnosti. Akoby nebolo nad spokojného spotrebiteľa! Človeče, len nakupuj, konzumuj, užívaj si – aj na dlh – a budeš šťastný!
I na tom vidno, ako veľmi sa naša spoločnosť odklonila od kresťanského ponímania života. Aj úprimne veriaci má čo robiť, aby odolal pokušeniam, aby nepodľahol klamu a diktátu módnych trendov.

Vo svete zameranom na úspech a zisk, kde sa všetko prepočítava na peniaze, kde sa voľný trh stal modlou a liberalizmus novým náboženstvom, už akosi niet miesta pre duchovnosť a adventné očakávanie. A predsa, Božie slovo pôsobí aj dnes. Vždy je možné ísť proti prúdu, žiť múdro a zodpovedne, v súlade s pravdou viery...
::
PriestorNet
Prinášame pôvodnú tvorbu našich autorov: nekopírujeme, nekradneme.
Rešpektujeme etické pravidlá: publikujeme pod svojím menom.
Cítime zodpovednosť: hľadáme pravdu, odmietame bulvárne témy.
Záleží nám na profesionalite: každý text redigujeme.
Veríme, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí to vedia oceniť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.