- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. decembra 2018

Slovo na nedeľu (149)


A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli.
(Lk 20, 26)
Poznáme ľudí, ktorí sú mimoriadne múdri a ich rozprávanie nám prináša nové poznatky, čím nás obohacuje. Takíto sú naším zdrojom získavania vedomostí a skúseností. Radi vyhľadávame ich prítomnosť. Dobre sa s nimi porozprávame, každú tému rozumne vysvetlia. Používajú argumenty, ktoré nie sú bombastické, ale nenápadné a pravdivé.
Múdrosť je dar, ktorý máme od Pána Boha. Nezamieňajme ju z vedomosťami, ktoré získame štúdiom na rozličných typoch škôl.

Človek, ktorý absolvoval vychýrenú univerzitu, nemusí oplývať  múdrosťou. Má len naučené vedomosti, ktoré nevie správne využiť. Nedokáže správne analyzovať problém a vytvoriť závery, ktorým rozumieme a stotožníme sa s nimi.
Univerzitné štúdium nás naučí mnohému, ale múdrosť nám musí „prideliť“ Boh. Potom budeme považovaní za takých, s ktorými sa ľudia budú radi rozprávať o problémoch, ktoré ich trápia.
Múdry človek je vzácnosťou. Každé stretnutie s ním nás obohatí, poteší a povzbudí. Prosme Pána, aby aj nás obdaril týmto darom...

::
Predchádzajúce: Slovo na nedeľu (148)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.