- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. januára 2019

Krajina v zrkadle


Vlado Javorský
Vlado Javorský

Sviečky horia
Sviečky horia jasnou rečou
Len prisadnúť si  a mlčať
V dúfaní je plamienok
Že ešte vždy možno začať
Povyliezať z plienok
Z mlčania jahniat
Svetlo je dráhou mliečnou
Kráčať a neskackať
Za svetlom tiene zmätkov
Rozbeh do všetkých sveta smerov
A nezastaviť sa a nestáť
Do tmy cesta ďaleká
Sviečky horia jasnou rečou
Kráčaj za svetlom
Ak horí ešte žiješ
Čoho sa báť


Krajina odkiaľ prichádzam
Duša 
Krajina večného dospievania
Poéma o bojazlivom
Vkrádaní do komnát
Kľúčovou dierkou zvedavosti
Bez varovania listov Biblie
Bosými úsudkami o svete
S ľúbeznými trikmi bolestí
Krajina večného bičovania
Náručou nepoznaných nerestí
Mámivých vo večnom ošiali
Duša
Blúdi vášňou bez zľutovania
Neraz s dychom zrelým na máry
Tajomná krajina za obzorom
Mlčky hľadám kľúče na chmáry
Ešte je čas na nadýchnutia
Na poznania čo bolia
Čo ako fakle horia
Na hranici večného nepokoja
Duša
Vždy so mnou kúsok od srdca
Tam sa straty hoja
To je krajina odkiaľ prichádzam

Láska je keď
Láska je keď
Otázky plodia mĺkve odpovede
Pointy krížoviek nevylúštené
Na krátke srdcia zohriatie
Či len také zabehnutie
Do krajiny citov zobúdzanie
Láska  je keď
Aj keď o nej nevieme
Žiadnym hriechom zaťaženie
Omína ak od nej odbehneme
Hoc súdime že bez nej hlúpneme
Láska je keď
V duši sa nocou motáme
Snami a túžbami zadúšame
Láska je keď
Trpíme ak spíme
Lebo netušíme
Či aj vtedy naozaj milujeme

Ráno pri okne
Z ospalosti iba tieň bdenia
Viečok mihotanie
Kvety nepoliate
V strnisku líc vietor
Šteklí v zajatí
Cigarety bez peny
Pivo bez ohňa sily
Bosý blízko ihly
Ktovie prečo to bolí
Ako to bolo vlastne
A či slastne
Večer mlčí dopodrobna
Noc do puntíku
Pamäť je nemá
Ticho mučí
Iba ten vietor čosi šemotí
O tom čo bolo
A už nie je
Vo svojom zajatí
Na svojom mieste
Od postele chlad veje
Okno zatváram
Tuším tam niekde slnko hreje

V zrkadle času
V zrkadle času je môj život naruby preoraný
Sem tam potlesk čudujem sa na znesenie súci
Po koľajiskách bytia tlačiac bicykel rozhrkaný
Večne smädný po hriechu kľakám k horiacej svieci
Po láskaní sa s múdrym vínom po noci dokrkvaný
Ránami  svieži v pamäti v zázrak slnka veriaci
Tulák po dušiach láskou i zradou kovaný
Či v stonkách tŕňov ruží čajových blúdiaci
Taký nezmar očami sveta krásou neukojený
A predsa sťa dieťa lásky zrelý zámok visiaci
V šoku poznania z krátkosti bytia znepokojený
O čas bujarosti v pokore prosiaci
V zrkadle času môj život ešte nezaoraný

Víno
K vyliatemu vínu sa neprisadá
Od mláky čo hrozno pamätá
Vedú kroky k odchodu
Bytosť zhrbená
V chmárach mysle
Tou mysľou čo ráno zrodená
Z jasného oka božieho
Navečer v prítmí
Istotou žitia súžená
Nenáhlivo bo utiecť nieto kam
O barličkách klepoce duša
Po viere ak ňou ešte zostala
Od vína sa neodchádza
Pokým celú pravdu zo stoniek
Po košatý strom nevyjaví
Iba ak by bola nie súca pre sluchy
Tak márnivé na zvuky opojenia
Pred vínom sa na kolená padá
V tom je jeho sila i temno dna
Bytosť bezodná na sny a túžby
Čo sa kamsi odplavia
Na ruky silné na opraty žitia
Vo víne je vina naša zakliata
I odplata

::
Odporúčané:
::
Rozhovor s autorom:

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.