- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. februára 2019

Ako porozumieť svetu

Vlado Gregor

Priam v podstate človeka je problém uvedomenia si rozdielu medzi dobrom a zlom a umenie zovšeobecniť to. Najvyššia múdrosť pritom je uvedomiť si, že sa to vlastne nedá, že to nedokážeme, a ak to čiastočne a vo svojom okolí aj ako-tak dokážeme, tak len s Božou pomocou.
Neustále sa teraz rozoberá problém minority a majority, menšiny a väčšiny, dobrej elity a zlej masy. Alebo naopak? Ľudskosť si vyžaduje brať ohľad na iného a popritom nezabúdať na seba... Musíme teda brať ohľad na rôzne menšiny, ale aj tie najrôznejšie a najpestrejšie menšiny musia brať ohľad na momentálnu väčšinu a mať k nej úctu a rešpekt. Vo vlastnom záujme.

Stálou minoritou, menšinou, predvojom a avantgardou je minorita židovská, a to od samotného počiatku jej sebauvedomenia, teda od Abraháma. A títo ľudia tvrdia, že oni budú predvojom, príkladom a výstrahou až do konca čias. Je tento predpoklad najväčšou hlúposťou, alebo najväčšou múdrosťou? Nie je to ten povestný kameň úrazu a kameň pohoršenia? Kameň, ktorý vyvoláva nepokoj a vlastných domácich robí medzi sebou nepriateľmi?
Problém židovsko-kresťanského dialógu je v tom, že ak my povieme, že židovstvo je celkom v poriadku, tak tvrdíme, že Ježišov kríž bol úplný nezmysel. Božie dary a povolanie sú iste neodvolateľné, ale len V KONTEXTE Listu Rimanom (11, 23). Sám Ježiš predsa povedal, že prišiel predovšetkým k strateným ovciam domu Izraela. A KTO SME MY, keď ho chceme korigovať?!
Antickí mudrci tvrdili, že zlo je len nedostatok dobra. Biblickí mudrci tvrdia od počiatku, že zlo je samostatná diabolská entita, ktorú musíme vnímať a brať do úvahy, ak chceme pochopiť nielen beh dejín, ale aj priebeh vlastného života. Nie teórie, nie čítania, ani nie uvažovania nám dovolia pochopiť a precítiť Boha, ale práve prax v spolužití s ľuďmi okolo nás. A táto axióma tu bola od počiatku a bude až do konca, to je alfa a omega histórie ľudstva a aj každého jednotlivého človeka. Akíkoľvek mudrci a akékoľvek elity, ktoré chcú život a dejiny zariaďovať lepšie ako Boh, sú synmi diabla, ako sa aj Ježiš raz vo svätom hneve vyjadril.
Svet neudržujú pohromade mocnári, vzdelanci a politici, ale práve tá trpiaca, nenáročná a voči sebe väčšinou ohľaduplná masa ponižovaných ľudí. Len ak toto prežijeme a pochopíme, môžeme porozumieť svetu a jeho zmyslu.
Ak je teda Boh milosrdný, kde sa berie toľká krutosť a zlo? Z našej pýchy a nereálnych predstáv o našich možnostiach! Počiatok je určený, aj cieľ je určený – a Stvoriteľ, ktorý toto dokázal iniciovať a realizovať, si iste dokáže lepšie ako my uvedomiť a chápať komplikovanosti a slepé uličky takéhoto projektu... Je to také ťažké pochopiť?
(Verím, Pane. Pomôž mojej nevere!)

Vlado Gregor
::
::
Váš názor nás zaujíma! Môžete ho vyjadriť formou komentára pod článkom. Ďakujeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.