- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. februára 2019

Obklopila nás liberálna hmla


ZÁPISNÍK –  6/2019
Žijeme akoby v dvoch svetoch: jeden je skutočný (osobný, rodinný, pracovný...), vyplnený menšími či väčšími radosťami a starosťami, a druhý virtuálny, mediálny, predstavujúci vlastne karikatúru skutočnosti. Niekedy je ťažké tieto dva svety oddeliť, rozlíšiť pravdu a klam, dobro a zlo, úprimnosť a faloš. Inak povedané, žijeme v akejsi liberálnej hmle, v ktorej sa strácajú obrysy vecí a hodnôt, strácajú sa deliace čiary, hranice dovoleného a zakázaného, osožného a škodlivého. V takomto prostredí sa aj voľby a funkcie stávajú korisťou finančných a mediálnych dravcov. Víťazia nie najlepší, ale tí, ktorých zviditeľňuje moc peňazí a propagandy.

::
Ladislav Hanus v knihe Človek a kultúra (Bratislava, Lúč, 1997) píše: „Súčasná doba až náramne pokročila formálne po technickej stránke, ale pritom zaostáva po stránke etickej (ktorá je hlavnou). Jednostranný technický pokrok, bez etickej úvahy, je pre ľudstvo skôr nebezpečenstvom. Bez etického riadenia jeho výsledky sa napospol obracajú proti človeku, ako jeho ohrozenie.“
::
Máme tu teraz jeden z konkrétnych výsledkov zaostalosti po stránke etickej: Národná rada Slovenskej republiky opätovne zamietla návrh zákona sprísňujúceho povoľovanie potratov.
Viac o tom v článku Vašečkov zákon: 46 poslancov za (Postoj.sk).
::
Prvého februára zomrel vo veku 104 rokov významný predstaviteľ slovenského povojnového exilu, politik, publicista, literát, redaktor, organizátor krajanského života Imrich Kružliak (8. 12. 1914 – 1. 2. 2019). Poéziu písal pod pseudonymom Marian Žiar. Radí sa k veľkým osobnostiam nášho národa. Česť jeho pamiatke!
Obsažný príspevok približujúci život a dielo Imricha Kružliaka priniesli Slovenské národné noviny: Príkladný vyznávač kráľovstva ľudského.
::
Starí komunisti sa radi oháňali poučkami a heslami (z príručiek tzv. vedeckého komunizmu). Ich novodobí nasledovníci v liberálnom háve zas radi používajú slovné nálepky (napríklad nacionalista, extrémista, klerikál, fašista), ktorými chcú spoločensky znemožniť inak zmýšľajúcich ľudí, najmä konzervatívnych kresťanov. Je dobré mať to na pamäti a takému účelovému nálepkovaniu odvážne čeliť. Nech sa ukáže pravda!

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 5/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.