- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2019

Nedeľné slovo (6)


Radosť zo života
Nevidíme do budúcnosti. Môžeme nanajvýš niečo tušiť, plánovať alebo predpokladať. A predsa máme niekedy z budúcnosti strach, hoci vieme, že strach nie je dobrý radca.
Žijeme z minulosti cez prítomnosť pre budúcnosť. Vidíme, v zmysle skúseností, iba dozadu, ale ísť musíme dopredu. Veru ťažký problém a veľká úloha: zvládnuť umenie žiť.

Život je ako cesta odniekiaľ niekam. Miestami sa kľukatí, zužuje, stúpa alebo klesá, stráca pred očami... Život je zápas, a má ním byť! Neznamená to, že sa nemôžeme radovať, znamená to, že skutočnú radosť, každú skutočnú hodnotu si treba istým spôsobom zaslúžiť, alebo ju treba aspoň (vedieť) prijať.
Pomáhajme si na ceste životom aj slovami modlitby pátra Pia: „Pane, svoju minulosť zverujem tvojmu milosrdenstvu, svoju prítomnosť tvojej láske a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti.“

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (5)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.