- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. februára 2019

Nedeľné slovo (5)


O vernosti
Vernosť je čnosť, vyzdvihnutá viackrát vo Svätom písme. Vernosť vedie k poriadku, k pokoju, k šťastiu. Pravdaže, iba vernosť spojená s pravdou, vierou, nádejou a láskou.
Vernosť ako princíp. Vernosť až do konca, vernosť oslobodzujúca, šľachetná, vznešená. Vernosť svojmu svedomiu, presvedčeniu, zásadám... Takto ponímaná vernosť nie je závislosťou.

Slobodne sa teda rozhodnime a prejavme vernosť sebe a Bohu. Buďme verní vo vzťahoch, v prijímaní práv i povinností.
Vyvstáva otázka, či takéto rozhodnutie môže byť vôbec slobodné. Áno, môže – veď aj Boha vieme odmietnuť, aj seba poprieť... Všeličo sa nám ponúka, no nie všetko osoží.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (4)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.