- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. februára 2019

Skalka pri Trenčíne – posvätené miesto

Svätý Andrej-Svorad a Beňadik

Skalka pri Trenčíne je jedným z najstarších pútnických miest na našom území. Spája sa so životom dvoch svätcov z rádu benediktínov: Andreja-Svorada a Beňadika. 
Andrej-Svorad, pôvodom Poliak, sa narodil okolo roku 980. V mladších rokoch žil ako mních v dedine Tropie nad Dunajcom, neskôr prešiel do kláštora na Zobore a napokon pôsobil na Skalke, kde aj zomrel okolo roku 1030. 
Beňadik bol jeho žiakom. Po smrti svojho učiteľa žil na Skalke ešte tri roky. Tam ho pravdepodobne v roku 1033 prepadli zbojníci, zviazali ho a hodili do Váhu.


Obaja títo svätci viedli prísny asketický život. Úcta k nim sa rýchlo rozšírila. Na mieste ich pôsobenia a smrti vyrástol kláštor, ktorý sa stal duchovným centrom Považia – patril najprv benediktínom a od 17. storočia jezuitom. V priebehu stáročí kláštor prechádzal etapami rozkvetu i úpadku. K najhorším patrilo obdobie vlády komunistov. Objekt pustol, bol zdevastovaný vandalmi, nesmeli sa tam konať žiadne púte či pobožnosti. Ruiny zarastali burinou a krovím, mnohí z mladých už ani nevedeli, že tam kdesi nad riekou je bývalý kláštor.
Po roku 1989 sa na Skalku začal znova vracať život. V súčasnosti toto pútnické miesto pozostáva z dvoch objektov: z kostola na Malej Skalke (Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika), postaveného na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu, a z takzvanej Veľkej Skalky – pozostatkov bývalého kláštora, kde sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa.

Malá Skalka

Veľká Skalka

Ján Maršálek
Fotografie: autor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.