- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. marca 2019

Voľby-nevoľby


ZÁPISNÍK –  10/2019
O doslova hlúpej popletenosti veľkej časti obyvateľstva – a osobitne novinárov – vypovedá „emócia“, šírená aj v niektorých takzvane konzervatívnych (a kresťanských!) kruhoch, podľa ktorej „voliť sympatickú a kultivovanú Zuzanu je jednoducho cool“... Keby nám tak niekto sympatický a kultivovaný povedal, aby sme skočili do studne, tak skočíme? Hľadáme pravdu, alebo nám stačí slušnosť? Pretože slušnosť môže byť len maskou.

::
V prebiehajúcej volebnej kampani sa zarážajúco málo hovorí o postavení a úlohe masmédií. Pritom situácia v RTVS si žiada čo najskoršie riešenie, lebo to, čo táto inštitúcia v posledných rokoch produkuje, nemá s verejnoprávnosťou nič spoločné. Sme svedkami až protivnej politickej zaslepenosti a jednostrannosti (nehovoriac o biednej kultúrnej úrovni), viacerí redaktori pôsobia skôr ako agitátori a propagátori jednej politickej línie. Uvedená problematika síce nespadá priamo do kompetencií prezidenta, ale zodpovedná hlava štátu by sa mala vyjadriť i k tejto otázke... Tak či tak, bude veľmi ťažké onen augiášovský chliev s názvom RTVS vyčistiť.
::
Vyhlásenie nitrianskeho biskupa Viliama Judáka k blížiacim sa prezidentským voľbám na Slovensku:
Kresťania majú byť, v duchu evanjelia, ako kvas, aby sa pričiňovali o posvätenie sveta a tak urobili Krista zjavným ostatným ľuďom, najmä svedectvom svojho života. Je teda ich osobitnou úlohou osvetľovať a usporadúvať všetky časné veci, ktoré sa ich bezprostredne týkajú tak, aby sa vždy diali a zveľaďovali podľa Krista. Kresťania majú okrem toho spojenými silami ozdraviť ustanovizne a životné podmienky vo svete, ak tieto nejakým spôsobom navádzajú na hriech (porov. LG 31 a 36). V tomto duchu nás povzbudzuje aj pápež, sv. Ján Pavol II.: „Je chybou si myslieť, že aj keď kresťan nemá trvalé miesto na tejto zemi, ale hľadá trvalý príbytok v nebesiach, má právo vyhnúť sa svojim pozemským povinnostiam; skôr naopak, sme povinní, vedení svojou vierou, ešte viac napĺňať túto zodpovednosť podľa svedomia každého z nás (Christifideles laici). V tomto duchu Vás povzbudzujem, drahí bratia a sestry, aby ste využili svoje občianske právo a zúčastnili sa na blížiacich sa prezidentských voľbách a hlasovali tak, ako nás k tomu povzbudzuje Cirkev.
Mons. Viliam Judák, diecézny biskup
Zdroj: tkkbs.sk.
::
A ešte na inú tému: Kniha Ladislava Szalaya Triumf propagandy tne do živého, obsahuje viaceré odvážne i kontroverzné myšlienky, prináša takpovediac iný pohľad na dejiny, pohľad desaťročia odmietaný a neraz aj kriminalizovaný... Výklad našich dejín je výrazne ovplyvnený propagandou. A propaganda sa rozchádza s faktami. Z tohto aspektu autor nazerá na moderné dejiny Slovákov. Cielene poukazuje na skutočnosti, ktoré nekorešpondujú s oficiálnym výkladom a boli preto „propagandou vygumované“.
Recenzia knihy: Čo propaganda vygumovala.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 9/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný11.3.19

    Knihu Triumf propagandy som si na odporúčanie pána Maršáleka zakúpil cestou internetového kuriéra a každému odporúčam zakúpiť a prečítať si ju.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.