- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. marca 2019

Nedeľné slovo (10)


Očisťovanie
Odvaha a pokora. Tvorivosť, sloboda a vernosť. Radosť a plnenie si povinností, prekonávanie prekážok... V premyslenom životnom programe si neprotirečí nič, čo je dobré, čo je naviazané na evanjelium a spojené s úprimnou snahou o svätosť.
Pri dobrej vôli sa všetko dá usporiadať a vyvážiť. Život môže byť aj dlhý, aj kvalitný – v najlepšom zmysle slova. S postupujúcim časom môžeme nielen starnúť, ale najmä dozrievať.

Ak spojíme pravdu, krásu, dobro, dostaneme Umenie – aj umenie žiť. Čistému je všetko čisté a dobrému všetko slúži na dobré. Ibaže žiť podľa ducha možno len vo svetle Božej milosti.
Len vo svetle Božej milosti dokážeme prijať aj temné stránky života. Aj bolesť, pocity márnosti, zbytočnosti, nepochopenia. Prosme preto Všemohúceho, aby viedol a žehnal naše kroky. Neprestávajme sa modliť!

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (9)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.