- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. mája 2019

Dajme sa viesť Ježišom

Vlado Gregor

Moderná doba je stále rýchlejšia, stále nepochopiteľnejšia, núti nás k pochybovačnosti a vedie k neistote takmer vo všetkom. Tá neistota, pocit náhodnosti a bezmocnosti voči svetu rútiacich sa tradícií a istôt je iste depresívna a vedie jednotlivcov, dvojice, rodiny, národy a všetky možné zoskupenia do stále väčších zmätkov, ktoré vyvolávajú pokušenie riešiť ich stále pevnejšími zákonmi a pravidlami.
Isteže sa tento problém týka aj našej viery a nášho kresťanského a či presnejšie katolíckeho spoločenstva. Kde teda hľadať istotu a zmysel? Asi preto sa nazývame kresťanmi, že by sme istotu mali hľadať v Kristovi, a asi preto sa voláme katolíkmi, že túžime po absolútnej pravde a dobre, ktoré chceme dopriať všetkým, ktorí si to zaslúžia a občas aj nezaslúžia.

Ak si pomyslíme na Ježiša a na jeho aj ľudskú podstatu, vidíme, ako postupne nachádzal zmysel, cieľ a účel svojej existencie, svojho povolania a poslania, o ktorom síce nepochyboval, ale pochyboval o tom, nakoľko ho pochopia iní a ostatní. Ide o ten povestný uhlový kameň, ktorý je oporou každej stavby, je teda nosný, ale pre iné stavby neprenosný a vždy natoľko originálny a špecifický, že často je pre iných aj nezaslúžene, ba aj nevinne nepochopiteľný.
Je pre mňa dôkazom Ježišovej pravdy, že si túto ľudskú krehkosť uvedomoval a hovoril o potrebe si ju uctiť, rešpektovať a predčasne nekomentovať. Pretože vidíme na vlastnom živote, že je to proces, ktorého dôsledky a výsledky chápeme často len postupne, dodatočne, ale hlavne neustále nedostatočne. Konečný pocit istoty, múdrosti a pochopenia často získame len na konci, pri úplnom prežití vlastnej bezmocnosti na akomsi svojom, celkom originálnom a individuálnom kríži.
Práve v pochopení tohto nekonečného a permanentne nedokončeného procesu spočíva ono uvedomenie si skutočnej pokory a tiež strata opovážlivej odvahy meritórne a bezchybne určovať, čo je dobré a čo je zlé, čo je ešte odpustiteľné a čo už neodpustiteľné.
Možno sa vám zdá, že zase vediem prázdne reči, že veď ten Ježiš bol dokonalý Boh, ktorý raz a navždy založil jedinečnú a nepremožiteľnú Cirkev. Ale ako si potom vysvetlíme, že až po Jánovom krste odišiel vedený Duchom na púšť, kde zažíval podobné pokušenia ako aj my? A ak ich vtedy aj prekonal, ten pocit ohrozenia a odovzdania sa do vôle niekoho Vyššieho a Absolútneho sa stále vracal, až do potenia krvi v Getsemanskej záhrade, ba až po slová úzkosti na vlastnom a nezaslúženom kríži.
On je skutočne ten nevinný Baránok, ktorý sníma hriechy sveta, a žiadna vyvolená skupina a či národ, hocijako problémový, utláčaný a trpiaci, nemôže túto konkrétnu individuálnu obetu nahradiť a tobôž nie vydávať sa za stelesnenie nevinnosti. Žiadne spoločenstvo sa nemôže druhým absolútne odovzdať, doslova im dať jesť a piť samého seba. V tom je naša istota a nádej a v ničom inom – a ak tvrdíme, že spása predsa môže byť v niečom inom, kolektívnejšom a modernejšom, tak rúcame celú veľkolepú stavbu, ktorú nám On obetavo postavil. Ak skúšame záchranu hľadať inde a každý jeho príkaz, príklad a radu hádžeme do odpadu, robíme to na vlastnú škodu. Vlastnou vinou teda padáme na hubu a koledujeme si o modernú a originálnu záhubu.
KAJAJME SA A VERME EVANJELIU!

(Nedeľa Dobrého pastiera, 2019)
Vlado Gregor
::
Rozhovor s autorom: Ježišov odkaz pretrvá

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.