- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. mája 2019

Liečba netoleranciou


Arcibiskup Fulton John Sheen (1895–1979) sa vyznačoval hlbokou múdrosťou i zbožnosťou. Mnohé jeho myšlienky a výroky sú živé aj po desaťročiach, nestarnú, ba ešte naberajú na sile a aktuálnosti.
Časopis Hlasy z domova a misií (č. 4/2019), vydávaný Spoločnosťou Božieho Slova v Nitre, uverejnil pod názvom Prosba o netoleranciu pozoruhodný príhovor ctihodného Fultona J. Sheena, v ktorom sa odkrývajú niektoré aspekty súčasného „pokroku“, ovplyvneného hodnotovým relativizmom a názorovým zmätkom. Všimnime si, na čo nebohý americký arcibiskup upozornil svojich súčasníkov – a prenesene i ľudí dneška.

Hovorí sa, že nás sužuje netolerancia. Opak je pravdou: trpíme toleranciou. V akom zmysle? Naučili sme sa tolerovať takmer všetko, dobro aj zlo, pravdu aj lož, čnosť aj hriech. Podivná láska k novotám nás vedie do neznáma a spôsobuje „poruchy myslenia“. Novoty presadzujeme a prijímame bez ohľadu na pravdu: „Posledným tvrdením súčasného voľnomyšlienkarstva je, že pravda musí zodpovedať dobe, a preto sa má meniť podľa pomíňajúcich a meniacich sa chúťok okamihu.“
Na piedestál sa kladie „Pokrok“, ale keď sa jeho zanietených uctievačov spýtame, k čomu má ten pokrok viesť, dostaneme odpoveď, že k väčšiemu pokroku: „Súdni ľudia sa zatiaľ divia, ako môže byť pokrok bez udania smeru a ako sa dá udať smer bez pevného bodu.“
Svet akoby úplne stratil schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, alebo je v tejto veci ľahostajný. Fulton J. Sheen hovorí, že takémuto voľnomyšlienkarstvu treba čeliť netoleranciou – netoleranciou k chybám, klamstvám, zlu, hriechu. A dodáva: „Tolerancia sa vzťahuje len na ľudí, ale nikdy nie na pravdu.“ Ľudí tolerovať treba, nie však ich zlé skutky.
Naša civilizácia netrpí teda ani tak netoleranciou, neznášanlivosťou, oveľa viac trpí toleranciou v zmysle ľahostajnosti k dobru a zlu. Kresťanstvo učí, že každý človek je hriešny, zároveň kladie požiadavku lásky k blížnemu. Milovať blížneho však v žiadnom prípade neznamená schvaľovať, respektíve tolerovať jeho hriech.
Arcibiskup zdôrazňuje: „Pravda je božská, blud je ľudský... Pravda bude vždy pravdou, aj keď sa k nej nebude nikto hlásiť; a omyl bude vždy omylom, hoci by ho vyznávali všetci.“ Cirkev musí byť preto vždy nekompromisná v otázke pravdy a Božieho práva. Viera v Boha nie je záležitosťou módy alebo záľuby: „Tí, ktorí odmietajú meradlo objektívnej pravdy, sú ako tesár, ktorý zahodil svoj meter... nezostane im nič iné, čím by mohli merať, len vždy prelietavá móda daného okamihu.“
Nemali by sme sa upínať k pokroku ako k nejakej modle, ktorej sa treba klaňať za každých okolností. Arcibiskup Fulton J. Sheen vyzýva na obozretnosť a vernosť tomu, čo je nemenné, pevné a osvedčené – iba tak sa uchránime pred zmätkom, ktorý vládne okolo nás.

Ján Maršálek
::
Odporúčané:
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

1 komentár:

  1. Anonymný16.5.19

    Vďaka ta pripomenutie tohto článku, v hlasoch som si ho so záujmom prečítal a oslovil ma svojou aktuálnosťou. My nemôžeme tolerovať zlo, hriech, aj keď nemáme právo odsúdiť hriešnika, ale aj spoločnosť má právo sa brániť a podporovať tých, ktorí ju budujú a brániť sa proti tým, ktorí parazitujú a ktorí jej škodia a ubližujú. Spoločnosť ktorá sa nebude správať zodpovedne a podporovať tých, ktorí konajú dobro ale v ilúzií akejsi falošnej rovnosti všetci budú mať všetky práva ale povinnosti a zodpovednosť len niektorí, taká spoločnosť nemôže mať budúcnosť. Božia Pravda je najväčšia múdrosť a nič lepšieho ľudia nevymyslia. Keď ňou pohŕdnú zahynú, zničia sa sami svojim klamstvom a toleranciou ku zlu a hriechu. Budúcnosť má len dobro, pravda, láska, krása... a takto sa musíme aj správať. Relativizácia hodnôt nie je cesta k prosperite Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.