- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. mája 2019

Prečo horia francúzske katedrály?


Pohľad na horiace kostoly v súčasnom Francúzsku je podľa všetkého len začiatok strašnej devastácie krajiny...
Karol Dučák
Mnohí to ešte máme v čerstvej pamäti. Otrasná tragédia. Najkrajšia gotická pamiatka Paríža, katedrála Notre-Dame, sa ocitla v hrozivých plameňoch. Oheň sa po urputnom boji požiarnikov podarilo uhasiť, ale potrvá dlhé roky, než bude možné katedrálu obnoviť v plnom rozsahu. Nemožno sa ubrániť pocitom bolesti a ľútosti nad touto tragédiou, lenže zároveň sa nevdojak vnucuje predstava Božieho biča, pripraveného šľahať krajinu, ktorá opovrhla Kristom. Najnebezpečnejšími nepriateľmi francúzskych katedrál totiž paradoxne nie sú ani moslimovia, ani vandali, ale samotní rodení Francúzi, obyvatelia krajiny, označovanej za „najstaršiu dcéru Katolíckej cirkvi“. Francúzi sa už dlho vzdávajú svojich katolíckych tradícií. A nespôsobil to Druhý vatikánsky koncil, ako tvrdia kdejakí historici nedoukovia.

Francúzske štatistiky uvádzajú hrozivé čísla, potvrdzujúce, že úpadok viery francúzskych katolíkov sa nezačal po Druhom vatikánskom koncile, ale už omnoho skôr. Podľa jednej z nich v roku 1952 sa iba 15 percent francúzskych katolíkov spovedalo raz za mesiac alebo častejšie, no 37 percent katolíkov nikdy nevstúpilo do spovednice. V tom istom roku iba 27 percent (!) francúzskych katolíkov navštevovalo pravidelne nedeľnú svätú omšu. Bolo to desať rokov pred začiatkom Druhého vatikánskeho koncilu!
Pokles náboženského zápalu francúzskych katolíkov pred Druhým vatikánskym koncilom dokumentujú aj iné údaje, napríklad štatistiky počtu kňazských ordinácií vo Francúzsku v priebehu 20. storočia. Podrobne zdokumentovaná situácia v diecéze Quimper odhaľuje niekoľko pozoruhodných skutočností, predovšetkým prudký pokles počtu kňazských vysviacok v období pred Druhým vatikánskym koncilom:

Rok                 Počet kňazských ordinácií v diecéze Quimper
1900                                              43
1901                                              33
1902                                              56
1903                                              37
1904                                              41
1905                                              35
1906                                              45
1907                                              49
1908                                              42
1909                                              33
1910                                              26
1911                                               22
1912                                              18
1913                                               26
1914                                               25
1915                                                 0
1916                                                 8
1917                                                 5
1918                                                 0
1919                                                11
1920                                                13
1921                                                21
1922                                                24
1923                                                25
1924                                                41
1925                                                12
1926                                                22
1927                                                19
1928                                                 30
1929                                                 18
1930                                                 28
1931                                                 16
1932                                                 20
1933                                                 32
1934                                                 29
1935                                                 40
1936                                                 38
1937                                                 27
1938                                                 49
1939                                                 39
1940                                                   7
1941                                                 20
1942                                                 23
1943                                                 40
1944                                                 48
1945                                                 39
1946                                                 48
1947                                                 54
1948                                                 39
1949                                                 34
1950                                                 10
1951                                                 19
1952                                                 23
1953                                                 20
1954                                                 21
1955                                                 15
1956                                                 15
1957                                                   4
1958                                                 13
1959                                                 20
1960                                                 17
1961                                                 14
1962                                                 14
1963                                                 14
1964                                                 21
1965                                                 19
1966                                                 10
1967                                                   9

Zo štatistiky jednoznačne vyplýva prudký nárast počtu ordinácií počas druhej svetovej vojny a krátko po nej až do roku 1947 a rovnako rapídny pokles povolaní v nasledujúcom období. Kým v roku 1947 bolo v diecéze Quimper vysvätených 54 kňazov, o desať rokov neskôr, v roku 1957, teda päť rokov pred začiatkom Druhého vatikánskeho koncilu, tu zaznamenávame iba štyri kňazské ordinácie. V období rokov 1958–1965 dochádza k miernemu zlepšeniu situácie, ale po skončení koncilu nastáva opäť pokles počtu ordinácií.
Je potrebné konštatovať, že situácia v diecéze Quimper nebola vo Francúzsku ojedinelá. V celej krajine došlo po roku 1947 k rapídnemu úpadku povolaní. Tento trend dokumentuje aj pripojený graf. 
Prehľad kňazských ordinácií v jednotlivých kalendárnych rokoch vo Francúzsku po roku 1930:

Zdroj: www.persee.fr

Z uvedeného grafu je zjavných niekoľko vývojových fáz počtu ordinácií. Pred druhou svetovou vojnou dochádza vo Francúzsku k nárastu povolaní, krátko pred druhou svetovou vojnou a v počiatočnom období vojny však nastáva rapídny pokles počtu ordinácií. Od roku 1940 sa však situácia zlepšuje a nastáva mimoriadny nárast počtu kňazských vysviacok. Tento vzostupný trend dosahuje vrchol v roku 1947, keď je vo Francúzsku zaznamenaný pozoruhodný počet: 1649 ordinácií. Tento počet vo Francúzsku už nikdy nebol prekonaný ani v období pred Druhým vatikánskym koncilom ani po ňom. Od roku 1947 zaznamenáva Francúzsko výrazný celkový pokles počtu ordinácií do roku 1960, prerušený v nasledujúcom roku 1961 krátkodobým vzostupom počtu novokňazských vysviacok, ale už v roku 1962, keď sa začal Druhý vatikánsky koncil, počet ordinácií znovu klesá. Počas koncilu sa situácia dočasne konsoliduje a dochádza k miernemu nárastu povolaní, lenže po koncile znovu dochádza k rapídnemu poklesu ordinácií a táto situácia pretrváva až do súčasnosti.
Na ilustráciu zopár konkrétnych údajov z povojnového obdobia:

Rok                 Počet kňazských ordinácií vo Francúzsku
1947                                               1649
1951                                                 999     
1956                                                 825
1960                                                 565
1965                                                 646

Teda už pred Druhým vatikánskym koncilom pozorujeme vo Francúzsku zmenšenie náboženského zápalu tamojších katolíkov. Túto skutočnosť potvrdzujú aj nasledujúce údaje. Skrátený prehľad o celkovom počte svetských kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok v rokoch 1789, 1880 a 1950 vo Francúzsku prináša tieto čísla:

Rok                 Počet kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok vo Francúzsku
1789                                           170 000
1880                                           213 000
1950                                           177 000

Vidíme, že v priebehu obdobia rokov 1789–1880 celkový počet svetských kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok vo Francúzsku vzrástol zo 170 000 na 213 000. Od roku 1880 do roku 1950 však tento počet poklesol až o 36 000 osôb. Ďalším šokujúcim faktom je, že v roku 1950 bolo vo Francúzsku len o sedem tisíc svetských kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok viac ako 161 rokov predtým, krátko pred začiatkom Veľkej francúzskej revolúcie v roku 1789! Nie je možné na ploche relatívne krátkeho článku uviesť všetky štatistické údaje, charakterizujúce situáciu Katolíckej cirkvi vo Francúzsku pred Druhým vatikánskym koncilom. Všetky štatistiky tohto obdobia však majú jedno spoločné: potvrdzujú rapídny pokles náboženského zápalu francúzskych katolíkov pred Druhým vatikánskym koncilom. Teda pseudovedecké teórie o tom, že Druhý vatikánsky koncil spôsobil krízu viery francúzskych katolíkov, neobstoja. Štatistiky sú neúprosné a logika vecí „nepustí“.
Žiaľ Bohu, pohľad na horiace kostoly v súčasnom Francúzsku je podľa všetkého len začiatok strašnej devastácie krajiny. Bude ešte omnoho horšie. Tak strašne, až z toho každého úprimne veriaceho katolíka bude bolieť srdce. Na Francúzsko je už pripravený Boží bič. Je ohrozených 2 800 (!) kostolov, ktoré majú byť jednoducho zbúrané, na ich miestach vyrastú obchody a parkoviská. Aj Kaplnka svätého Martina z roku 1880 v mestečku Sablé-sur-Sarthe, neďaleko Le Mans, je už minulosťou. Zavadzala, tak ju zbúrali, aby uvoľnila miesto parkovisku. Toľké barbarstvo!
Bože, osvieť rozum francúzskym ženám i mužom! Bože, navráť „najstaršiu dcéru Katolíckej cirkvi“ naspäť do jej lona! Vrúcne prosíme!

Karol Dučák
::
Rozhovor s autorom: 
::
ZDROJE:
1. Bariak L.: Z Francúzska miznú kostoly. Namiesto nich rastú obchody či parkoviská. In: aktuality.sk. Dostupné na internete: aktuality.sk.
2. Birdulan R.: L'avenir du sacerdoce en France. In: Liberté Politique. Dostupné na internete: libertepolitique.com.
3. Gregorík S.: Upálili Francúzi v Notre Dame Krista? In: Konzervatívny denník Postoj. Dostupné na internete: postoj.sk.
4. La courbe des ordinations – Document sans titre. Dostupné na internete: servianet.com.
5. Le Bras, H. - Lefebvre, M.:Monique Lefèbvre et Hervé Le BrasUne population en voie d'extinction : le clergé français. In: Dans Population 1983/2 (Vol. 38), s. 396–402. Dostupné na internete: persee.fr.
6. Liste des prêtres du diocèse ordonnés depuis 1803 selon leurs paroisses d'origine Diocèse de Quimper. Dostupné na internete: diocese-quimper.fr.
7. Poutrin I.: 1965, l’année où les églises françaises se vidèrent. In: Conversion / Pouvoir et religion. Dostupné na internete: pocram.hypotheses.org.

4 komentáre:

 1. Cirkev vo Francúzsku utŕžila za posledné dve storočia mnohé rany. Napríklad, na základe zákona o odluke Cirkvi a štátu z roku 1905 patria chrámy vybudované pred schválením tohto zákona štátu, resp. obciam – Cirkev je len ich užívateľom.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Prečítal som si knihu francúzskeho autora Grégoira Celiera Imigrácia očami kresťana.
  Autor píše, že ak má dôjsť k obrodeniu, národ sa musí vrátiť ku kresťanským koreňom, musí zastaviť „pekelný stroj“ sekularizácie. A dodáva (citujem):

  – Keď stromu odrežeme korene, netreba sa diviť, že nám pred očami zahynie. Samozrejme, bude istý čas trvať, kým celkom zoschne a zlomí sa. No raz, keď príde búrka, strom spadne na dom svojho majiteľa. Francúzi, ktorým povedali, že Boh neexistuje, si z toho samozrejme vyvodili, že kde niet Boha, nieto pána. Prečo byť čestným, keď nejestvuje Boží trest? Prečo pracovať, keď sa dá žiť bez práce? Spomeňme si na výrok Vivianiho z roku 1905, keď sa uskutočnila odluka Cirkvi od štátu: „Majestátnym gestom sme na oblohe zhasli hviezdy, ktoré už nesvietia.“ Uplynulé storočie bolo svedkom toho, ako Francúzi postupne, jednu za druhou, zhasínali aj hviezdy na zemi, celkom tak, ako to povedal Viviani. Jedine obnova kresťanstva by mohla znova dať nášmu ľudu chuť žiť pre večnosť a predtým aj pre život na Zemi...

  (Abbé Grégoire Celier: Imigrácia očami kresťana. Bratislava, Post Scriptum, 2018)

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Stojí za pozornosť (prednáška kardinála Saraha):

  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29606

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Karol Dučák12.9.19

  Ďalšia Jóbova zvesť. Francúzsky novogotický klenot, kostol Saint-Jacques d'Abbeville, bol zbúraný a na jeho mieste vznikne námestie, ktorého súčasťou bude i mešita: http://www.thearttribune.com/Threat-of-demolition-for-the.html
  Beda vám, Francúzi! Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám!

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.