- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. júna 2019

Ako je to s „prácou“ anjelov?


Anjeli klamú... Majú to v popise práce. Tento nápis vídavam napísaný na opustenom starom dome, neďaleko od centra. Nie je podstatné, v ktorom meste. Chodím okolo neho pomerne často, minimálne dva či tri roky. Ale nie je vylúčené, že nápis je tam už dlhšie. Zakaždým, keď si ho letmo prečítam, musím rozmýšľať: Prečo si „autor“ myslí, že anjeli klamú? A hlavne, prečo tvrdí, že to majú v popise práce?
Uvažujúc o tom najprv som si chcel ujasniť základ tohto výroku, a ten je v slove „anjeli“. Kto sú anjeli? Ako vyzerajú? Kde sa „nachádzajú“? Až potom som začal rozmýšľať nad ich „prácou“. Potrebné je uviesť, že nakoľko sa o anjeloch šíri množstvo zavádzajúcich informácií, tie som úplne vylúčil a začal som pracovať iba s kresťanskými zdrojmi, presnejšie, zaujímalo ma iba to, čo o anjeloch píše Sväté písmo a Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Kto sú anjeli? Celá Biblia obsahuje 1 189 kapitol, 31 173 veršov. Slovo „anjel“ sa nachádza v 406 veršoch, slovo „anjeli“ v 138 veršoch. (zdroj: svatepismo.sk)  Neviem posúdiť, či je to veľa, alebo málo.
V Katechizme Katolíckej cirkvi je niekoľko paragrafov, ktoré sa venujú anjelom. Z nich ma zaujali tieto:
329. Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“ Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia.
330. Pretože sú čisto duchovné stvorenia, majú rozum a vôľu: sú to osobné a nesmrteľné stvorenia. Dokonalosťou prevyšujú všetky viditeľné stvorenia. Dosviedča to jas ich slávy.
332. Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní.
Kým Katechizmus hovorí o anjeloch dosť všeobecne, Sväté písmo je konkrétnejšie a o anjeloch nám dáva presnejšie údaje. Z veršov Písma sa môžeme dozvedieť hlavne o „náplni práce“ anjelov. Myslím, že ich hlavnou „prácou“ bola ich účasť na zvestovaní Pána Ježiša Krista, a potom ochrana Pána počas pozemského života.
Samozrejme, keď hovoríme o Pánovi Ježišovi Kristovi, treba ísť od začiatku: „V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária“ (Lk1,  26–27). „Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (LK 1, 30–31).
Môžeme napísať, že činnosť anjela bola „ohlasovacia“ – ohlásil príchod Pána – ktorý sa naozaj narodil a prišiel medzi nás. Vieme, že Panna bola zasnúbená a jej budúci manžel Jozef spočiatku nevedel, ako sa v novej situácii zachovať, ale opäť zasiahol anjel: „Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Mt 1,20). „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku“ (Mt 1,24).
Opäť môžeme napísať – anjel „ohlásil“ slová, ktoré boli pravdivé, a hlavne, ani Mária, ani Jozef nezapochybovali o ich pravdivosti.
Úloha ochrancov Pána Ježiša pokračovala ďalej: „Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta“ (Mt 2, 13–14).
Jozef opäť ani na chvíľu nezapochyboval o pravdivosti anjelových slov. A pritom Jozefova úloha nebola ľahká. Zobrať novonarodené dieťa, unavenú matku a odísť kamsi do neznáma.
„Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli. On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny“ (Mt 2, 19–21)
Myslím, že z týchto veršov môžeme odvodiť – anjeli neklamú a klamstvo nemajú v „popise práce“. Keby sme chceli bližšie vyjadriť „prácu“ anjelov, mohli by sme to zhrnúť takto – anjeli pomáhajú chrániť kresťanský zbor pred ľuďmi, ktorí by ho mohli duchovne a morálne znečistiť: „Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých“ (Mt 13, 49).
Ako vyzerajú anjeli? Ľudská fantázia ich vykreslila s krídlami a jemnými, dlhými, plavými vlasmi... A pritom nikde nie je napísané ako vyzerajú. Biblia sa vyjadruje: vo sne sa zjavil anjel. Iba zvestovanie počatia sa neuskutočňuje vo sne (...poslal Boh anjela...), ale nemôžeme určiť, ako (akým spôsobom) k Márii prišiel.
Biblia neuvádza presný počet anjelov, ale vidno z nej, že ich je veľa. Napríklad, keď mal apoštol Ján možnosť vo videní nahliadnuť do duchovnej ríše, videl v nej veľké množstvo anjelov: „Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov“ (Zjv 5, 11).
A nakoniec – mylná predstava: anjeli majú slúžiť ľuďom. Skutočnosť: anjeli poslúchajú Božie príkazy, nie naše: „Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy“ (Ž 103, 20).
Dokonca aj Ježiš povedal, že s prosbou o pomoc by sa obrátil na Otca, a nie na anjelov: „Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov?“ (Mt 26, 53).
Týmto veršom z Písma by som ukončil svoj krátky text o anjeloch. Chcel som ním poukázať na to, že anjeli neklamú, nemajú to v popise práce! Sú poslami Boha, prichádzajú k nám, k jednoduchým ľuďom, kresťanom...

Robert Hakala
::
Rozhovor s autorom:
::
Vážený čitateľ,
ak vás zaujíma, čo pripravujeme, ak chcete získať publikácie z našej edície,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.