- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. júna 2019

Redakčný vestník – jún 2019


V redakčnej pošte sa nedávno objavila výčitka, respektíve obvinenie zo strany čitateľa, že PriestorNet článkami s kresťanským obsahom šíri medzi ľuďmi ilúzie a plané nádeje. Žiaľ, je aj u nás na Slovensku nemálo ľudí, ktorí považujú evanjeliovú zvesť za iluzórnu.
My však vieme, čomu a komu sme uverili! Kresťanská viera stojí na pevných základoch. Nie je iba záležitosťou citu či zvyku, ale aj rozumu, zdravého úsudku. Kresťanská viera nie je v rozpore s poznaním ani neobmedzuje človeka v jeho slobode – je cestou k pravde, cestou k uznaniu toho, čo je zjavné zo stvorenia, dáva odpoveď na otázku, ako možno dosiahnuť plnosť ľudského údelu. Napokon, kresťanská viera je odskúšaná, jej spoľahlivosť je doložená svedectvom a životom miliónov ľudí, ktorí úprimne a verne nasledovali Krista...

Pravdou však je i to, že nikdy nebolo ľahké veriť v kresťanského Boha. Emeritný pápež Benedikt XVI. sa vyjadril, že to bolo vždy „čosi vzrušujúce, takmer nemožné“ (v knihe Úvod do kresťanstva). Viera je totiž, uprostred ľudskej malosti, odvážnym skokom do nekonečna, a zjavne nie každý sa naň odhodlá. Potrebujeme preto svoju vieru neustále obnovovať, prosiť o ňu a bojovať o ňu!

Súvisiace články:
::
PriestorNet
Prinášame pôvodnú tvorbu našich autorov: nekopírujeme, nekradneme.
Rešpektujeme etické pravidlá: publikujeme pod svojím menom.
Cítime zodpovednosť: hľadáme pravdu, odmietame bulvárne témy.
Záleží nám na profesionalite: každý text redigujeme.
Veríme, že i dnes sa nájdu ľudia, ktorí to vedia oceniť.
::
Ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.