- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. septembra 2019

Myšlienky a argumenty


ZÁPISNÍK – 36–37/2019
Hovorca Konferencie biskupov Slovenska vdp. Martin Kramara publikoval v Katolíckych novinách č. 35/2019 článok o postavení a úlohe kresťanských periodík v súčasnej spoločnosti (Kresťanské periodiká sú duchovnými majákmi). Ide o zaujímavý príspevok, ktorý danú tému zachytáva v širších a hlbších súvislostiach. Autor vyjadruje presvedčenie, že „náš duchovný život nevyhnutne súvisí s postojmi v hodnotových otázkach a so spôsobom uvažovania, ktorý prijímame za vlastný“. Darmo bude niekto tvrdiť, že duchovne žije, „keď hodnotovú orientáciu stratil či postavil na hlavu“. V nadväznosti na hlasy volajúce po takzvanej širšej spoločenskej diskusii Martin Kramara upozorňuje na potrebu obozretnosti, lebo nie každá diskusia je iniciovaná a vedená s dobrým úmyslom: „Je naivné dať sa zapriahnuť do vozíka, ktorého pohoniči nás časom plánujú prevalcovať alebo sotiť do priekopy...“ A treba povedať, že kresťania sa v poslednom čase dali vtiahnuť do viacerých pochybných aktivít a často neuvážene preberajú tézy a postoje tohto sveta. Vdp. Kramara píše: „Priznajme si: strácame ostražitosť. Keby šlo o náhle, priame ohrozenie viery a náboženstva, vzopreli by sme sa. Ale postupnému masírovaniu verejnej mienky, ktorá sa po 30 rokoch postupne znovu otáča proti evanjeliu, sa bráni málokto. Lebo tá masáž vie byť taká podmanivá...“ Slová, nad ktorými sa treba zamyslieť!

::
Slovenskí katolícki biskupi vydali pastiersky list k tretiemu Národnému pochodu za život. V liste sa okrem iného píše:
„Korupcia, rasizmus, zneužívanie, násilie, fyzická likvidácia za názor či pravdu, nevymožiteľnosť práva, experimenty na deťoch, arogancia v rozhovoroch či diskusiách – to všetko sú rôzne prejavy tej istej neúcty voči ľudskej osobe, voči jej posvätnosti a nedotknuteľnosti. Úctu k ľudskej osobe však možno najlepšie pochopiť a prijať len vtedy, keď za pôvodcu všetkého a každého uznáme Boha – Stvoriteľa. (...) Najhoršia forma korupcie je zaplatiť likvidáciu ľudskej osoby –  dať peniaze človeku, aby zabil iného človeka. Ak niet Boha, všetko je dovolené: aj siahnuť na bezbranného a nedovoliť mu narodiť sa. (...) "Za najmenších z nás" – tak znie heslo tohoročného Národného pochodu za život. Veď nenarodené deti sú najmenšími v tom najhlbšom význame slova – sú fyzicky najmenší, sú tiež najbezbrannejší, najnevinnejší, úplne závislí od druhých. Kto iný má chrániť najslabších, ak nie my kresťania? Preto vás srdečne pozývame na Pochod za život, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. septembra opäť v Bratislave – o pol tretej popoludní na Námestí slobody.“
::
Spolok svätého Vojtecha vydal v roku 2010 knihu Chváloreč na svedomie, obsahujúcu niekoľko úvah z pera emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré sa venujú nielen duchovným, náboženským otázkam, ale všímajú si aj širšie spoločenské súvislosti. Autorove myšlienky stoja za pozornosť – za všetky odcitujme aspoň jednu:
„Jednotlivec nesmie svoj postup a svoj blahobyt dosahovať za cenu zrady spoznanej pravdy. Nesmie tak robiť ani ľudstvo ako celok. Tu sa dotýkame skutočne kritického bodu našich čias: myšlienka pravdy bola v praxi odstránená alebo nahradená myšlienkou pokroku... No práve v tomto očividnom preceňovaní sa pokrok stráca smer a sám sa znehodnocuje. Veď ak nejestvuje žiadne smerovanie, všetko môže byť takisto pokrokom ako úpadkom.“
::
V mesačníku VOX č. 8/2019 bola pod názvom Moc nad mocou publikovaná stať Romana Guardiniho, v ktorej tento významný teológ a filozof uvažuje o moci človeka nad svetom. Aj tu nachádzame myšlienky týkajúce sa falošného ponímania pokroku:
„Novoveký človek sa domnieva, že každý prírastok moci znamená pokrok: zvýšenie bezpečia, úžitku, blahobytu, životného elánu, sebavedomia. V skutočnosti však moc nie je jednoznačná hodnota; môže spôsobovať dobro aj zlo, vie tvoriť aj rúcať... Pri dôkladnejšom skúmaní sa ukazuje, že behom novoveku síce moc človeka nad svetom, nad vecami aj ľuďmi stále neuveriteľne vzrastá, no s týmto prudkým rastom vôbec nedrží krok vedomie zodpovednosti, výchova svedomia, sila charakteru.“

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 35/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.