- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. septembra 2019

Predstavy a skutočnosť

Vlado Gregor

Prestáva sa v poslednom čase hovoriť o hriechu a zle, prestáva sa hovoriť aj o povinnosti a poslušnosti, ale reční sa len o právach. Nehovorí sa o násilí a treste zaň, ale neustále len o milosrdenstve, slobode, pochopení a o vychádzaní v ústrety všetkému a každému, doslova sa dokazuje a proklamuje neexistencia zla. Ale ako je potom možné, že zlo sa začína vytvárať a generovať fakticky od stvorenia sveta, dokonca už pred vznikom človeka s jeho vzťahmi a omylmi?
Dokonca sa tvrdí, že zlo je len nedostatok dobra a ako samostatná entita, jednotka a či podstata niečoho vlastne ani neexistuje. Áno, z úplného zla asi nemôže vzniknúť vôbec nič, ale existuje nejaké čisté a dokonalé dobro? My veríme, že Boh je dobrý a všetko stvoril dobré. V knihe Genezis sa to viackrát opakuje a dokonca o stvorení človeka sa píše a zdôrazňuje, že bolo veľmi dobré. Z čoho teda vzniká zlo, nedostatok, závisť, krivdy a násilie? Prečo sa raj na zemi stále nekoná, aj keď neprestajne tvrdíme, že tu bol a je stále možný, že môžeme k jeho realizácii prispievať?

Veľký problém vidím v tom, že my ľudia si vytvoríme určitú predstavu dobra, nejaký veľký plán a chceme ho presadzovať násilím. A v tom je tá najväčšia zákernosť, pretože ak sa nasilu presadzuje zlo, každý to vidí a vlastne to logicky a technicky dlhodobo ani nie je možné. V tom je teda to základné pokušenie a nebezpečenstvo, že my vo svojich predstavách presvedčíme samých seba, že chceme dobro, slobodu, právo a všeobecný dostatok a že sme prišli na to, ako sa to dá urobiť, prípadne aj bezbolestne, čo je už úplný a do neba volajúci nezmysel.
Veľmi záhadná je Kristova definícia toho, prečo máme odpúšťať, nezávidieť a byť dobroprajní. Preto, lebo aj Boh, teda jeho aj náš Otec, dáva slnku svietiť na dobrých aj zlých a dážď posiela na spravodlivých aj nespravodlivých, ba aj na tých najhorších, najškodlivejších a najhlúpejších, v našich predstavách.
Tvrdí sa v evanjeliu aj to, že Ježiš to zlo, Satana, navždy porazil, ale ten fakt víťazstva nič nemení na tom, že Zlý naďalej využíva našu ľudskú slobodu a našu túžbu po nereálnych cieľoch. Práve preto sa konečná spása neustále odkladá a Ježišovo učenie je neprestajne napádané, podceňované – a nasilu ho chceme vylepšovať. Ľudovo povedané, chceme byť pápežskejší ako pápež a kristovskejší ako Kristus.
Ten opľúvaný a vraj (podľa niektorých) nie až taký múdry Ježiš upozorňuje na to, že síce máme chcieť byť dokonalí ako je náš Otec a realizovať dobré talenty, ktoré nám dal, ale maximálne výstižne charakterizuje aj realitu tohto sveta, v ktorom máme byť nielen jednoduchí ako holuby, ale aj ľstiví ako hady. Tu nejde o kompromis so zlom, ale o opatrnosť vo vzťahu k zlým a nechápavým ľuďom, k tým, ktorí väčšinou nevedia, čo činia, a neuvedomujú si, ako to nakoniec s nimi a s ich nereálnymi predstavami dopadne.
Preto my síce veríme v návrat Mesiáša a úplné víťazstvo dobra, ale nielen kriticky, ale aj sebakriticky musíme vnímať tento svet a potenciu nielen jeho, ale aj nášho vlastného zla, ktoré sa môže plne realizovať aj v našich nereálnych túžbach po dokonalom a dobrom. Nezabúdajme na to, pretože evanjelium je síce radostnou zvesťou, ale aj jednou veľkou výstrahou, aby sme si vlastnú radosť nemarili a neznemožňovali sebe aj druhým.
Modlime sa a prosme a bremená si navzájom nosme!

Vlado Gregor
::
Prečítajte si rozhovor s autorom:
::
P. S.
Možno patríte k tým, ktorých obsah tejto stránky zaujal.
Ešte viac dobrého čítania získate, keď budete odoberať náš e-mailový vestník:
podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.