- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. októbra 2019

Nedeľné slovo (42)


Základná otázka
Ľudí dnes všeličo zaujíma, všeličo trápi, všeličo ich vie nahnevať alebo potešiť, ale málo ich zaujíma to podstatné – zmysel života. O niečo lepšie je to hádam medzi nami, ktorí sa nazývame kresťanmi.
Viera nás usmerňuje. V evanjeliu nachádzame pravú múdrosť, nachádzame v ňom odpovede, ktoré nesklamú, ktoré sa nikdy neobrátia proti nám.

Otázka zmyslu života je (mala by byť) prvotná. Od nej sa odvíjajú ďalšie otázky i odpovede. Aby sme v hľadaní nepoblúdili, máme Cirkev, ktorá skrze Ducha Svätého vykladá pravdu viery.
Žiť, nie prežívať! Pracovať na sebe, rozvíjať sa, rásť až k hraniciam svojich možností. V tom je poslanie a veľkosť človeka. Stádovitosť a ľahtikárstvo prenechajme iným. My chceme viac.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (41)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.