- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. decembra 2019

Falošný pokrok


ZÁPISNÍK – 49/2019
Pokrok sa stal modlou nových čias. V mene pokroku sa rúcali štáty, monarchie, paláce i kostoly. V mene pokroku sa uskutočňovali prevraty a krvavé revolúcie, milióny ľudí trpeli vo väzniciach a umierali na popraviskách. Myšlienka pokroku je totiž zradná. Otázkou je, čo vlastne možno považovať za pokrok a čo skutočný pokrok znamená. Mnohí si pokrok mýlia so zmenou, so zavádzaním čohokoľvek nového.
Zradní filozofi prišli s tézou, že pokrokom je zničenie náboženstva – cirkev je vraj prekážkou pokroku a prekážkou pokroku je dokonca i rodina. Zradní politici a revolucionári, neraz s pomocou tej najhoršej ľudskej spodiny, ochotne odstraňovali všetky „prekážky pokroku“. A tak sa najmä dvadsiate storočie stalo obdobím masových násilenstiev a diktatúr.

::
Papini píše, že po skúsenostiach moderných dejín už môžeme vidieť, lepšie ako ľudia kedysi, aké následky majú vedecké vymoženosti a všakovaké vonkajšie oslobodenia, ak ich nesprevádza účinná mravná očista. Klaňanie sa vede a pokroku, bez pokroku duchovného, uvoľnilo „najsurovšie hlbiny človeka“. Odtrhlo ho od kontemplácie, hlbokého uvažovania a úsilia o svätosť, aby ho hnalo k dobývaniu sveta a ovládaniu iných, aby ho spravilo strojom, respektíve číslom, bezmenným a hlavne beztvarým prvkom v živelnom prúde života: „Moderný človek, ako ho vytvoril pokrok, ohlásený a pripravený osemnástym storočím, je barbar v delíriu, ktorý si môže poslúžiť kyjakom z obrovských síl prírody a mechaniky, aby ukojil svoje dravé, ničivé a orgiacké pudy“ (Giovanni Papini: Láska alebo smrť).
::
Falošný pokrok nás dostal na scestie. Atmosféru modlitby, práce a sebadisciplíny sme nahradili atmosférou túžby, egoizmu a konzumu. Doviedlo nás to k novodobému barbarstvu: „Napriek svojmu bohatstvu a technologickej vyspelosti na modernom Západe žijeme v barbarizme, hoci si to neuvedomujeme. Naši vedci, naši sudcovia, naši vládcovia, naši učenci a naši spisovatelia – všetci pracujú na zničení viery, rodiny, rodu, dokonca toho, čo znamená byť človekom. Naši barbari vymenili zvieracie kožušiny a oštepy minulosti za značkové obleky a smartfóny“ (Rod Dreher: Benediktova voľba). Prejavy barbarstva vidíme všade navôkol, či už ide o odpadky zanechané v prírode, vulgarizmy v literatúre a filmovej produkcii, alebo neúctu a chlad v medziľudských vzťahoch. Upadli sme do barbarstva, no nepriznávame to, nechceme to uznať, ba ešte tvrdíme opak, blúznime stále o niečom novom, vyspelejšom, modernejšom, ibaže nemáme pevné kritériá, aby sme onen pokrok mohli zodpovedne posúdiť. Nekráčame dopredu, blúdime.

Ján Maršálek
::
Predchádzajúci: ZÁPISNÍK – 48/2019
::
Vážený čitateľ,
ak chcete získať publikácie z našej edície,
ako aj exkluzívne informácie o našom portáli,
prihláste sa na odber e-mailového mesačníka:
PriestorNet – niečo navyše!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.