- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. decembra 2019

Nedeľné slovo (50)


Na rozhraní
Výnimočnosť adventného obdobia sa odráža aj v kalendári. Advent je na rozhraní: občiansky rok sa končí, oproti tomu liturgický rok je vo svojom začiatku.
Môžeme to vnímať tak, že advent symbolizuje, predstavuje koniec aj začiatok – koniec starých spôsobov a začiatok života v Kristovi; ako sa o tom píše v Liste Rimanom (Rim 6, 11): „Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.“

Advent, to je aj očakávanie a príprava: „Ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu“ (Lk 3, 4–6).
Svetlom viery sa nám objasňuje tajomstvo príchodu Spasiteľa. Kto nestratil nádej, nevzdal sa viery, neopustil lásku, ten očakáva naplnenie svojho života. Aby tu nebol nadarmo.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (49)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.