- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. januára 2020

Nedeľné slovo (55)


Hriech zotročuje
Slovo čestného človeka má váhu činu. Je šťastím mať takého priateľa, suseda alebo kolegu. Čestnosť človeka zdobí, ako napokon každá dobrá vlastnosť.
Naproti tomu, to hádam nikto nespochybňuje, zlo v akejkoľvek podobe pôsobí deštruktívne. Zlo je vždy zradné a dvojsečné, neobchádza a nešetrí ani pôvodcu. Žiaľ, v sekulárnej spoločnosti sa zlo oddeľuje od hriechu, čo neraz sťažuje jeho identifikáciu.

Sväté písmo jednoznačne hovorí, že hriech zotročuje. Apoštol Pavol v Liste Rimanom píše: „Aký úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť...“ (Rim 6, 21–23).
To len falošní proroci, samozvaní spasitelia alebo neznabohovia zavádzajú ľudí zradnými slovami, keď popierajú hriešnosť a propagujú slobodu bez zodpovednosti.

::
Predchádzajúce: Nedeľné slovo (54)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.